Indhold om Nyheder:

Ny skovdrift skal rede de danske skove, fra skadedyr og kedsommelighed.

I Norge overvejer skattemyndighederne om der ikke skal være moms på jagt- og fiskekort. Organisationerne stritter imod.

Nu lovgivning for import af våben til Sydafrika. Detaljerne er endnu ikke helt klare.

Oplysnings-, vejlednings- og undersøgelsesvirksomhed til fremme af god og flersidig skovdrift.

Den store Limpopo Transfrontier National Park der dækker områder af Zimbabwe, Sydafrika og Zambia hærges af krybskytter.

Årets Jæger er blevet kåret i Ribe Jagtforening.

Maj og juni er farlige for hjortene.

Danmarks Jægerforbund tabte sag til Naturklagenævnet. Der bliver ingen jagt ved Æbelø.

Løbske elge i bymidten.

I Zambia er jagten en god forretning, også fro de samfund der bor i og omkring jagtområderne.

Hund og jæger genforenet efter seks måneder.

500 kg. og 3,4 meter fra snue til halespids.

På Skovens Dag har du mulighed for at se hvad der sker i skoven til daglig.

Det første styregruppemøde i pilotprojektet for Nationalpark Vadehavet bliver holdt i dag i Ribe. Styregruppen skal stå for gennemførelsen af projektet og bl.a. beslutte, hvilke undersøgelser der skal sættes i gang, hvordan processen skal forløbe, og hvordan dialogen med lokalsamfundet skal tilrettelægges.
Styregruppen har 20 medlemmer fra amt, kommuner, organisationer og græsrods- bevægelser. Fo

Helsingfors
Mens antallet af danske jægere har været faldende de seneste år, så stiger interessen for jagt i såvel Sverige som Finland.
Sidste år indløste ikke færre end 297.110 personer jagttegn i Finland, og det er en tilvækst på 3.521 i forhold til 2002.

Udenlandske jægere der vil jage i USA skal fremover ansøge om tilladelse til at bringe jagtvåben med ind i USA.

Regeringen har nu indgået en aftale med Kristendemokraterne og Dansk Folkeparti om en ny vandmiljøplan.

Faderen troede at sønnen var en grævling.