Indhold om Videnskab:

Syreregn har måske betydning for vegetationen i skovbunden. Råvildt har endnu større betydning. En videnskabelig historie om rådyret og anemonen.

Et hjortegevir er en kraftpræstation som gentages år efter år. Læs her den videnskabelige forklaring på hvad hjortene bruger geviret til og hvordan det dannes.

DMU har netop offentliggjort en større undersøgelse af antal og udbredelse af de tre store hjortearter i Danmark.

Intet sted i verden er naturen så overdådig som på den afrikanske savanne.

En helt ny undersøgelse fra Grønland viser, at skyder man vildtet med blyhagl, bliver de der spiser vildtet også forurenet med bly.

Årsag og virkning i relation til dyrets død. Dyret dør af chok uanset om det træffes med hagl eller kugle. Læs her hvorfor der kan være så stor forskel på hvornår dyret dør.

Mange danske ræve er ramt af skab – og det smitter. Senest er der konstateret skab blandt de vilde ræve omkring Aalborg. Skab er nemt at behandle. Guide til forholdsregler, symptomer og behandling.

Sidste jagtsæson indsendte de danske jægere over 19.000 vinger til forskning. Her er de foreløbige resultater.

Borreliabakterien kommer fra flåtens bagkrop. Hvis man fjerner flåten inden for 12 - 24 timer reducerer man smittefaren betydeligt.

I starten af 2004 havde 11 % af de danske ræve hagl i kroppen mod 18 % i 2003. De danske jægere har begrænset anskydningerne af kortnæbbede gæs med over til 75 %.

Skovflåterne kan overføre en række sygdomme til mennesker. TBE er den værste, for der findes ingen kur - kun forebyggelse i form af vaccination.

Skovflåten er en lille blodsugende mide. Fakta. Ixodes ricinus.

Den seneste opgørelse over vildtudbyttet i Danmark er kommet. De seneste tre år har det total udbytte været stabilt. Udsving for visse arter.

En dansk videnskabelig undersøgelse viser, at under en femtedel af de musvåger der forekommer ved fasanudsætningerne tager levende fasaner.

OPDATERET. De seneste vildtudbyttestatistikker har været for høje, viser den nyeste forskning, der samtidig afslører, at vildtudbyttet er faldende.

Alle jægere har pligt til en gang om året at oplyse om antallet af nedlagt vildt. Fire ud af ti forsømmer. Det ødelægger statistikkerne der viser for stort udbytte.

Samme totale udbytte som forrige år. Tallene for sidste sæsons vildtudbytte er netop blevet offentliggjort.

Gravhundenes rygproblemer kan sandsynligvis avles væk. Gravhundeklubben har sat avlsarbejdet i system.

En helt ny undersøgelse i Danmark afslører, at skovflåten bære på mere smitte end tidligere antaget.