Indhold om Reportager:

Sælpesten er overstået for denne gang, men det er ikke sidste gang vi får sælpest i de danske farvande.

I USA frygter myndigheder og dyreværnsforkæmpere, at jægerne bliver hjemme. Nu opfordres jægerne til at gå mere på jagt.

Søndag den 3. november begyndte det 12. møde i CITES om forvaltningen af truede dyr og planter.

Når frost og is sætter ind i det nordlige Skandinavien trækker ringduer i tusindtal mod syd, og gæster i en kortere eller længere periode Danmark. De nordiske duer er glimrende jagtbytte.

Et perfekt haglskud slår straks rådyret ihjel. I mange situationer ødelægger det selv samme skud en del af kødet.

Sekstende gang er lykkens gang. Efter 16 års elgjagt lykkedes det endeligt for Orla Christensen at nedlægge sin første elg.

Huntersmagazine.com er tilbage

Den anden mandag i oktober begynder elgjagten i de sydlige svenske len.

I november er der møde i CITES, hvor en lempelse af det verdensomspændende forbud mod handel med elfenben er på dagsordenen.

Overjæger Mogens Andersen frygter at det danske råvildt står over for en dramatisk nedgang, hvis ikke jægerne beskyder bestanden anderledes.

Det svenske jaktkort kan ikke længere købes på posthusene. Fremover skal de købes hos Svensk Kassaservice. Prisen er 200,- plus afgift på 25,- svenske kroner.

Tjekliste til den svenske elgjagt.

Beskyttelse af øjnene under de store selskabsjagter. Der findes mange forskellige former for sikkerhedsbriller.

Bjørnejagten i Sverige er afsluttet.

Inden længe falder skumringen og den travle trafik på landevejene sammen. Det giver store problemer for især hjortevildtet.

dk4´s Jagtmagasinet handler denne gang om fasanjagt, om oprindelige vildtarter, indkøb af riffel og hvordan man forbedre sin skydning med haglgeværet.

De gamle jægere skal først til prøve, når der i løbet af de kommende år stilles krav til alle jægere om, at de skal bestå en skydeprøve med haglgeværet.

Så blev det endelig den første oktober.

Opdrættede løver nedlægges i små indhegninger, primært af amerikanske trofæjægere.