Indhold om Reportager:

Nyhedsforum, søgefunktion og opdaterede trofælister. Det har taget sin tid, men nu er de nye funktioner på vej.

Jagttiden på fasaner skal afkortes hvis det står til Dansk Land- og Strandjagt.

I denne måned afholder Skov- og Naturstyrelsen skriftlig auktion over jagtretten til en række statsskove fordelt over hele landet. I alt udbydes cirka 13 kvadratkilometer af statens arealer.

Danmarks Jægerforbund afholder kursus for alle interesserede den 10. og 11. maj 2003.

Med udgangen af februar slutter denne jagtsæson definitivt. De sidste jagtoplevelser skal hentes på havet, hvor edderfuglene byder sig til.

De nye planter er udsatte for museskader. Ugler kan reducere problemet, hvis ellers de har et sted at bo. Redekasser lokker uglerne til.

Tagrør til kommercielt brug må høstes til udgangen af februar, og de bør høstes med omtanke, så vildtet forstyrres og påvirkes mindst muligt.

De første forsøg med nationalparker bliver dobbelt så omfattende som først planlagt. Seks pilotprojekter skal danne grundlag for danske nationalparker.

I en leder i den seneste udgave af Jagt Bladet stilles der forslag om, at blandt andet jagttiden for råbuk ændres.

Dyrenes beskyttelse har udgivet et undervisningshæfte, hvor jagt fremhæves som en kilde til anskydninger og dyrenes frygt for mennesker.

På torsdag den 13. februar er der premiere på næste omgang af dk4´s Jagtmagasinet.

Danske jægere i svensk konsortium blev snydt for såvel bjørn som elg af den svenske jagtleder.

Store dele af Zimbabwes dyreliv er enten blevet slagtet eller eksporteret.

På Amager er dåvildtbestanden blevet reduceret med lidt over 200 dyr. Reportage fra en arbejdsdag hvor riflen er det vigtigste værktøj.

Familien har fået en ny ruhåret gravhund. Otte uger gammel, og med en enorm lyst til opdagelser og opmærksomhed.

Berlingske Tidende skriver, at kun et fåtal af de danske jægere har anskaffet sig et lovpligtigt våbenskab.

Tv-stationen dk4 tager fat på en ny runde af Jagtmagasinet. Første afsnit handler om rævejagt.

I Zimbabwe har myndighederne sat en efterforskning i gang, der skal afsløre om jagtfirmaerne tjener sorte penge.

Nu er hvinanden atter begyndt at yngle i Danmark. Ornitologer og jægere opsætter redekasser.