Indhold om Reportager:

Danske biologer tager nu ud i den lokale nature, for at undersøge om de nuværende registreringer af natur, der er beskyttet af naturbeskyttelseslovens paragraf 3, er korrekte.

Naturstyrelsen har nu opsat vildtkameraer i skovene omkring det nordsjællandske område, hvor der kort før Skt. Hans blev observeret mårhund. Skovfogeden reagerede straks han fik meldingen om den opsigtsvækkende iagttagelse.

Sommerens jagttema på tv-stationen dk4 fortsætter. På søndag med klassisk trofæjagt i betagende omgivelser og i selskab med jægere, der i den grad er rundet af den afrikanske muld. Det afrikanske tema fortsætter fem uger endnu, og der er nyt hver uge

Lige før Skt. Hans så en yderst erfaren jæger en mårhund forsøge at krydse en mindre vej i Nordsjælland. Hvis den registrering er korrekt, så er der tale om en hidtil uset hurtig spredning af det lille uvelkomne pelsdyr.

To tredjedele af jægerne synes det er dejligt at kvinderne er med på jagt. Imidlertid er der en lille gruppe af antageligt mandlige jægere, som helst er fri for det kvindelige selskab ude på Dianas stier.

Næste afsnit i sommerens Afrika-tema på tv handler om kødets oprindelse og jagten på savannens største dyr. Det er en stærk beretning , hvor man for første gang i denne serie oplever en kæmpe gå omkuld. Uden filter eller omsvøb.

En række danske jægere tror ikke på, at det vil lykkes at udrydde mårhunden i Danmark. Og en dugfrisk reguleringshistorie bevidner, at de uvelkomne dyr har etableret sig godt og grundigt.

Jægerne gjorde et solidt indhug i bestanden af rågeunger i Kalundborg og omegn. I alt blev det til 267 fuldtræffere fra fem forskellige kolonier.

Det var en overraskende syn der forleden mødte en morgenduelig badegæst på stranden tæt ved Dybbøl i Sønderjylland. For der i brændingen lå et dødt vildsvin.

Indsatsen mod de danske mårhunde optrappes yderligere. Et nyt samarbejde mellem Danmarks Jægerforbund og Naturstyrelsen sigter mod at få hvert eneste dyr væk fra landkortet i løbet af få år.

I Afrika skyder man elefanter. I år er kvoten for trofæelefanter, som må eksporteres ud af de respektive lande, på 1520 dyr. Det er en nedgang i forhold til sidste år, men en stigning i forhold 2009. Cameroun har mistet sin kvote.

Gennem hele sommeren er der afrikansk jagt på tv-stationen dk4. Rejsen begynder på søndag klokken 17.00 med en klassisk antilopejagt. De følgende uger bliver det så til afrikansk drivjagt, storvildtsjagt, elefantjagt og jagt på de afrikanske hunddyr.

Rævene må vige pladsen for fuglene i Tøndermarsken. Ellers er det fortid med fuglene, som rævene tolder hårdt i. Det viser ny rapport.

De danske jægere er så småt begyndt at indsende oplysninger om det råvildt som de nedlæger. Men der er lang vej endnu, selvom udviklingen går i den rigtige retning. Målet er, at få et detaljeret overblik over det danske råvildts sundhed.

Havjæger Claus Lind Christensen har netop meddelt, at han stiller op til valget om at blive den næste formand for Danmarks Jægerforbund. Valgkampen er skudt i gang, og Claus Lind Christensen har mange støtter og tilhængere.

Purschjagt. På landsdækkende dk4. Klokken 22.30. I Danmark og i Sydafrika. Udsendelsen varer 25 minutter, handler om at komme lydløst – eller næsten lydløst – frem til dyret, om hvordan skydestokken bedst anvendes og hvad det hele så kan fører til,

Her er omtalen af de to meget forskellige støvler der bliver vist i denne uges udgave af Jagtmagasinet på dk4. Der er tale om en helt ny italiensk produceret støvle, som netop er kommet til Danmark og en gammel afrikansk kending som distribueres via

I fremtiden skal såvel de danske som de europæiske skove have det bedre. De skal kun udnyttes bæredygtigt, og så skal de være hjemsted for så stor biologisk diversitet som muligt.

Hvis ikke Sverige indstiller ulvejagten, så ender landet og ulvejagten i en EU-domstol. For ulvene er en truet art, og derfor må der ikke drives jagt på dem. Det siger EU.