Indhold om Reportager:

GUNTEX har netop udsendt meddelelse om, at de tilbagekalder et begrænset parti riffelammunition af mærket GECO i kaliber .243 Win.Skjern 08.25

Spanien rummer et væld af jagtmuligheder, som er både udfordrende, spændende og en hel del anderledes end det man oplever så mange andre steder. Billedreportage fra reviret.

2011 er så en realitet. Året hvor nye jagttider kommer til at stå som et monument over Vildtforvaltningsrådets fallit, og hvor Centeret for Vildtsundhed skal bevise sin berettigelse.Leder.

Kobber og dermed svinegylde er ikke grunden til, at det danske fynske og sjællandske råvildt bliver dør. Det siger Center for Vildtsundhed i en ny redegørelse som har været længe undervejs.

I Sønderjylland bliver de smukke vinterdage blandt andet brugt til at gå på jagt efter de vildsvin, som har krydset grænsen til Danmark. Reportage fra reviret.

De seneste uger har vi skrevet om årets jagtulykker, og det har fået en række læsere til tasterne. Her følger reaktioner og kommentarer.

En dræbt og fire sårede. Det er status her ved årets udgang efter en blodig jagtsæson. Hagljagt i selskab med andre er det farligste, og ny forskning tyder på, at der årligt er over 300 jagtulykker i Danmark.

Danmark har nu fået en indsatsplan mod mårhunde, og den er straks blevet sat i værk. Samtidig har jægerne fået et nyt spændende dyr at efterstræbe, som oven i købet har fremragende pels.

Der er vildsvin i Sønderjylland, og der er mange. Forsigtige skøn regner med mindst 100 vildtlevende svin, og det er spørgsmålet, om ikke svinene er kommet for at blive.

I sidste måned udkom Det Dyreetiske Råd med en udtalelse om jagt. Nu fremsendere Danmarks Jægerforbund deres svar, som på visse punkter er en skarp kritik af rådet.

I Nordjylland ligger en af landets største jagtfarme, og den skal nu sælges på grund af stridigheder mellem ejerne.

Med risiko for at forvirre yderligere er de nye jagttider nu en realitet – og de gælder først fra den 1. april 2011.

Tirsdag blev hønsehunden Tira ilde tilredt da den under en jagt i Sønderjylland kom i kamp med et større vildsvin. Hunden mistede halvdelen af blodet men er nu i bedring.

Jagt med gravsøgende hunde forudsætter at hundene er blevet oplært i rævegraven. Den mulighed er ved at forsvinde i Danmark. Jagtmagasinet på dk4 belyser træningen, ræveholdet og problemerne.

I går var der møde i Vildtforvaltningsrådet hvor Center for Vildtsundhed fremlagde en længe ventet status på undersøgelserne af det syge danske råvildt. Samtidig stiger kritikken af centeret og dets ledelse.

Jagthund angrebet af vildsvin nær Kruså. I går kom der endnu et blodigt bevis på, at der er vildsvin i Danmark. Hønsehunden Tira kom i infight med et vildsvin og tilbragte efterfølgende timer på dyrlægens operationsbord.

I Sverige fik de ny elgforvaltning i den forgangne uge. Den bliver både dyrere, giver jægerne ringere indflydelse og er mere bureaukratisk end den gamle, men også mere lokal.

En række trafikdræbte vildsvin langs de sydjyske veje vidner om, at vildsvinene er i Danmark. Tre vildsvin inden for en månedstid beviser, at den danske fauna er ved at blive en art rigere.

Søndag er der premiere på en smuk og intens reportage fra årets brunstjagt på de polske kronhjorte. Det er Jagtmagasinet på dk4 som er draget til de danske jægeres foretrukne jagtudland.