Indhold om Nyheder:

Antallet af døde sæler stiger langsomt.

En flok på 22 løver har på en enkelt nat dræbt 54 får i det sydlige Kenya.

Nu træder de første blyforbud i kraft, om 5½ år må riffelkuglerne heller ikke indeholde bly.

De norske buejægere får næppe tilladelse til at drive buejagt i deres hjemland.

Frygt for en smitsom sygdom blandt whitetail populationen i Wisconsin betyder, at alle dyrene skal skydes bort.

Rudolf Sand, Landsretssagfører, Farum,79 år er død, oplyser Jyllands Posten
I en menneskealder var Rudolf...

De sidste par dage er der fundet godt 40 døde sæler på Anholt og Læsø og 10 på Vendsyssels østkyst

Sældøden har bredt sig til de jyske kyster.

I Sverige er der nu fundet 38 døde sæler.

Radiosenderen fra en savnet ulveunge sender fra bunden af en sø.

De nye reguleringsregler for skarv trådte i kraft den 1. juni, og her slås det fast, at skarven ikke må reguleres i yngl

Inden for de seneste dage er der fundet 10 døde søler i Sverige.