Indhold om Nyheder:

Fransk jæger alvorligt såret af rikochetterende kugle.

Svenskerne er meget kontante overfor jægere, der af den ene eller anden grund overtræder jagtloven. 50.000 i bøde for at nedlægge én bjørn ud over kvoten.

I Kenya har en elefantflok ødelagt afgrøder på 20 hektar marker på tre dage.

Jæger skød sig selv under jagten på grævling.

Det kommer til at koste en fynsk jæger 20.000,- at han udsatte for mange ænder i sin sø.

En 12-årig dreng blev ramt i ansigtet under jagt den 13. oktober.

Sælpesten klinger ud.

I løbet af de sidste 10 år er antallet af jægere i USA faldet med 7%.

De nyeste undersøgelser viser, at sælpesten hærger i de fleste danske farvande. Sældøden er nu ligeså omfattende som i 1988.

I Limfjorden dør sælerne fortsat af sælpest

Torsdag aften (3.10.02) udgik Jagtmagasinet af dk4´s sendeflade, men i de kommende uger genudsendes udsendelsen 11 gange.

dk4´s Jagmagasinet udgik på grund af folketingsdebatten.

En svensk jæger blev alvorligt såret af en anskudt bjørn.

Elgkvier har brug for mange tyrer.

Næste sæson bliver det dyrere at jage elefanter og andet storvildt i Mozambique.

Den første dusør for et nedlagt vildsvin er netop blevet udbetalt til en dansk jæger.

Aktuel status for sældøden.

Miljøministeren har besluttet, at der ikke gives dispensation til at skyde sæler.