Indhold om Danske artikler:

Da den amerikanske trofæjæger Walter Palmer tidligere på året skød en gammel hanløve i Zimbabwe gjorde han intet ulovligt. 

I sidste uge blev der rapporteret om observationer af den lille muntjac-hjort i Jylland. Ingen ved hvorfra disse dyr er kommet, men det er til gengæld helt klart, at de ikke må jages uden forudgående tilladelse.

Meget tyder på at det er tre andejægere der søndag aften kæntrede i deres pramme på Præstø Fjord. To er fløjet til Rigshospitalet den tredje er indlagt på det nærliggende hospital.

I aften er der repremiere på et nyt afsnit af Jagtmagasinet på dk4. Det handler denne gang om buejagt på kaniner, og er optaget på den danske ø Endelave 2013 da jagten gik på de talrige vildkaniner.

Naturstyrelsen oplyser at der er set muntjac og muntjac afkom i det mellemste Jylland. Danmark har fået endnu en vildtart – som ikke er hjemmehørende.

I den aktuelle udgave af Jagtmagasinet på dk4 tager Steen Andersen en ny finsk riffel i brug. Og den beviser straks sit værd i et spektakulært skud på 255 meter.

Søndagens udgave af Jagtmagasinet på dk4 handler om jagten på Afrikas grå spøgelse – kuduen. Og rummer enestående slowmotion-optagelser af projektilts vej frem til kuduen der står spidst på…. Søndag kl. 20.00 på dk4.

Regeringen har netop offentliggjort en plan for flytning af statslige arbejdspladser. I Miljø- og Fødevareministeriet skal 666 medarbejdere flyttes geografisk.

Antallet af danske jægere har aldrig været højere end i den forgange jagtsæson, viser den seneste opgørelse fra Aarhus Universitet.

Vildtudbyttet steg sidste år til 2,271 millioner stykker vildt på landets parader. Afskydningen af kron, rå- og dåvildt er stabil. Se statistikken her. Se statistikken her!

Regeringen er klar med lovforslag, der ruller den tidligere regerings forbud mod sprøjtning og gødskning på de særlige § 3-arealer tilbage. 

Miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen vil af med den udskældte randzonelov og sender i dag et lovforslag i høring, hvor hun foreslår, at loven bliver ophævet.

Den europæiske guldsjakal kan være på vej mod Danmark. Det vurderer Danmarks Naturfredningsforening efter fundet af en død guldsjakal ved Krarup.

Det er en inspirerende og indholdsrig jagtbog som netop er sendt på gaden af en gruppe danske jagtskribenter som gør sig den ulejlighed at give deres store viden og indsigt videre til alle os andre.

Der blæser nye vinde over de sydafrikanske jagtrevirer hvor avlsprogrammer skaber større trofæer og hvor priserne på trofæerne generelt er stigende.

Den Nationale Hjortevildtgruppe har fået ny formand, og det er den inkarnerede jæger og naturbevarer Svend Bichel der skal stå i spidsen for de kommende og vanskelige forhandlinger.

I Svenborg Kommune tager de naturbeskyttelse alvorligt, og giver økonomisk støtte til de landmænd som gør en særlig indsats for vildtet – som også kommer de jagtbare arter til gode.

Løverne lever, hjortevildtet er stadig en hjertesag og åbenheden om den danske vildtforvaltning åndsfraværende.

I Norge er antallet af aktive jægere stigende ligesom antallet af jagttegnsløsere aldrig har været større. I sæsonen 2014/2015 blev der således udstedt 201.420 norske jagttegn.