Indhold om Danske artikler:

Det er forår i de spanske bjerge, hvor de smukke bjerggeder tumler sig på de stejle skråninger. Jægerne der forfølger dem, skal bruge kraft og snilde, ellers er gederne – over alle bjerge. Reportage fra reviret.

Hunden Balder blev i mandags, da den atter begav sig ind på naboens jord. Den jæger der skød hunden har loven på sin side, men sagen har skabt så megen virak, at ministeren nu vil se på, om loven skal ændres.

Syd for Danmarks grænser vrimler det med vildsvin, og de kan jages hele året. Jagtmagasinet sender fra en forårsjagt der foregår efter mørkets frembrud.

Siden 2000 har Palle Overgaard Sørensen forsøgt at få udvidet erstatning for de skader han pådrog sig under en vådeskudsulykke. I fredags afsagde højesteret dom i sagen, og den gav ikke større erstatning til jægeren.

Fra den 1. april bliver man ikke automatisk straffet med fængsel, hvis man har en ulovlig kniv på sig eller i sin bil. Men man får en bøde, og under skærpende omstændigheder ryger man i fængsel i op til 2 år.

Seneste den 31. marts skal alle jægere med dansk jagttegn have indberettet deres vildtudbytte. Når Du læser disse sider, er Du kun et klik fra at få den sag fra hånden…

Miljøminister Ida Auken har nedsat et Grønt Fremdriftsforum, der skal bidrage til, at Natura 2000-planerne bliver ført ud i livet. De danske jægere er ikke repræsenteret i det grønne forum.

Tag med forskere og fangere på bjørnejagt i Grønland, når Jagtmagasinet på dk4 beretter om bjørnefangsten og om den forskning der er så vigtig, for at forstå hvor galt det står til med miljøet.

Miljøministeren vil forbedre tilskudsordningen til privat skovrejsning, så vi får mere og bedre skov, hvor den gør mest nytte.

For første gang er bakterien Candidatus Neoehrlichia mikurensis, der kan gøre mennesker alvorligt syge, fundet i flåter i Danmark.

En helt nyopdaget virus, der rammer drøvtyggere, er nu fundet i Danmark. Virussen er fundet hos landbrugsdyr, men det er ikke usandsynligt, at den også går til angreb på det danske hjortevildt.

Mandag klokken 16 slutter Europas største jagtmesse. Den foregår i Nürnberg i Tyskland, og netop dette års messe indvarsler måske det længe ventede opsving i jagtbranchen, som har været lidende især de seneste to år.

I dag åbner årets store jagtmesse i Nürnberg i Tyskland. Den regnes for at være den næststørste i verden og er helt uden sidestykke den største i Europa. 

73 ud af 1300 medarbejdere skal sige farvel til deres job i Naturstyrelsen. Først den 20. marts er det afgjort, hvilke områder der rammes af den forestående fyrringsrunde.

I år slipper vi billigere end det var planlagt. Men næste år stiger prisen på et dansk jagttegn angiveligt med en flad femmer. Til gengæld stiger dækningen allerede i den kommende jagtsæson.

Næste film er klar til download fra vores App. Skan  koden og kom direkte frem til filmen, der handler om jagten på mankefår på den frie vildtbane. Tag med op på de udfordrende bjerge, hvor der nedlægges en stærk væder.

To krybskytter er blevet dræbt mens to andre er såret og på flugt sammen med en femte. Jægere og bevæbnede parkbetjente bekæmper i fællesskab krybskytterne, der udgør den største trussel mod dyrelivet.

Igen i år lægger det smukke Tirsbæk Gods ved Vejle Fjord rammen om Outdoor messen Tirsbæk Green Game.

For nyligt blev der afholdt et borgertopmøde i Odense om den danske biodiversitet, og herunder spørgsmålet om vi har plads til ulve i den danske natur. 41% af de fremmødte sagde ja til ulven. Danmarks Jægerforbund sagde nej. I Sverige er den debat langt mere aktuel.