Abonnementsbetingelser på HuntersMagazine

Ved tegnelse af abonnement på HuntersMagazine giver du samtidig samtykke til, at der sker levering med det samme, og du har derfor ikke fortrydelsesret på dine køb.

Når Du abonnerer på HuntersMagazine har Du fri adgang til at se alle vores film, tv-programmer og artikler på www.huntersmagazine.dk og på www.huntersmagazine.com i de 12 måneder som abonnementet dækker. Du kan se film, programmer og artikler lige så tit og lige så meget som Du ønsker uanset hvor i verden Du bor.
Eneste afvigelse herfra kan være, at visse lande eller områder udøver censur, hvor dele eller hele HuntersMagazine ikke kan vises, ligesom der selvfølgelig kan være områder hvor internetdækningen er manglende eller for dårlig til at HuntersMagazine overhovedet kan ses eller fungerer optimalt.
Når Du tegner et abonnement på HuntersMagazine kan Du ikke efterfølgende rejse krav om erstatning eller tilbagebetaling for abonnementet selvom det ikke virkede på grund af de ovenfor anførte forbehold.

I øvrigt er det værd at notere sig, at alt indholdet på HuntersMagazine produceres kontinuerligt og fortløbende hvorfor en del materiale har historisk karakter og derfor ikke længere er aktuelt eller validt i forhold til love, regler, praksis og medvirkendes status og kompetencer.
Samtidig skal vi gøre opmærksom på, at tv-programmerne er produceret i stadig bedre kvalitet, hvilket medfører at især de ældste programmer kan være af mindre god teknisk kvalitet - men det var altså det bedste tv præsterede den gang.

Alle priser er inklusiv dansk moms. Alle priser er eksklusiv Dine omkostninger til internetadgang/telefonforbindelser og lignende, som Du selv afholder.
Abonnementet på HuntersMagazine betales forud og er bindende i hele den periode, der er betalt for.
HuntersMagazine er ikke forpligtet til at yde teknisk bistand til Dit udstyr eller opkobling.
Såfremt brugernavn/password eller adgangen i øvrigt til HuntersMagazine misbruges på nogen måde, forbeholder vi os ret til at lukke adgangen til HuntersMagazine med øjeblikkelig virkning. Ved misbrug ydes der ikke refusion.
Efter registrering i vores system bliver Du automatisk aktiveret som abonnent.
Abonnementet på HuntersMagazine kan ikke sættes på standby, overflyttes til en anden person eller standses i perioden.
Abonnementsdata gemmes til eventuelt senere brug. Disse kan slettes, såfremt dette ønskes.

Ved brug af HuntersMagazine:

Det samme brugerlogin kan ikke anvendes af flere personer samtidig. Når man har logget sig på bliver man på HuntersMagazine indtil man logger sig af. Såfremt en anden person logger sig på med samme brugernavn og password, mister første bruger forbindelsen til HuntersMagazine.

Kopiering:

Alle artikler, fotos, grafik m.m. stilles til rådighed for visning/læsning. Der må gerne ske udprintning af papirkopier til eget personligt brug. Yderligere anvendelse og eksemplarfremstilling kræver skriftlig aftale med HuntersMagazine. Virksomheder, foreninger og organisationer må ikke udprinte materiale til brug for virksomhedens medarbejdere eller til kommercielt brug i øvrigt, dette gælder også videreformidling i elektronisk eller digital form. Der henvises til Ophavsretsloven; bl.a. §12. Der kan altid ske henvendelse til HuntersMagazine om yderligere anvendelse og eksemplarfremstilling. Skriv til redaktion@huntersmagazine.com
Tiltrædelse af ovennævnte vilkår og handelsbetingelser sker automatisk ved oprettelse af et abonnement på HuntersMagazine.

God fornøjelse.