Articles

Et tamt sydafrikansk næsehorn skal måske skydes af en trofæjæger. Dyreværnsorganisation modsætter sig.

I den hollandske del af Vadehavet er antallet af døde sæler usædvanligt højt.

Hvert år påkøres mindst 30.000 rådyr i trafikken. Mange af dyrene nedlægges efterfølgende af jægerne.

Bæveren angreb kanoturister. Undersøgelser viser nu, at den arrige gnaver har hundegalskab.

Myndighederne kan endnu ikke bekræfte om der er krybskytter på spil i Kenya.

Tildelingen af licenser på bjørne er netop blevet offentliggjort.

Overtrædelse af jagtloven. Ulovlige snarer i de svenske skove.

Den seneste opgørelse viser, at der nu er fundet 1.132 døde sæler.

Jagten indtjener hvert år 600 mil. kroner til Sydafrika.