Articles

Fra i morgen kan der søges tilladelse til at regulere bramgæs under helt nye betingelser. Op til 50 gæs om dagen må der fældes.

Miljø- og Fødevareministeriet lancerer en ny tilskudsordning til privat skov, der mindsker udledning af kvælstof til vandmiljøet.

Københavns Lufthavn øger nu servicen til jægere der rejser ud af landet med jagtvåben.

Nye muligheder for en mere aktiv regulering af skarv. Reguleringen forudsætter tilladelse fra Naturstyrelsen og gives til fiskerelaterede personer eller foreninger.

Der er kun få ulve i Danmark. De tidligere skøn på 40 og siden 20 ulve er forkerte. Dermed har store dele af den danske ulvedebat været ført på et forkert grundlag.

Regeringens udflytningsplaner er ved at blive realiseret. Den 1. juli flytter Naturstyrelsen fra København til Randbøl og i dag tages første spadestik til de nye bygninger.

Jagtmodstanderne har mange flere penge end jægerne. Danmarks Jægerforbund taber i det økonomiske spil til de andre grønne organisationer.

Komplet guide til indskydning af riffel. Indskydning er en forudsætning for, at riflen rammer som den skal.

Det er de gamle bukke der har de største opsatser. Omfattende videnskabelig undersøgelse lader ingen tvivl mulig. Lad de små bukke gå, så kommer de store efter et par år.