Zimbabwe uden farmere

Zimbabwe uden farmere

Et sjældent syn for tiden. En flok elsdyrantiloper på en veldrevet mark i det nordlige Zimbabwe.

I den endeløse række af overgreb på de hvide farmere i Zimbabwe, er et nyt lavpunkt nået.
Natten til i dag trådte en ny lov i kraft, som forbyder de cirka 2.000 farmere, der har fået at vide at deres land skal gives tilbage til den sorte befolkning, at dyrke deres jord efter midnat.
Der er forvirring om hvor mange farmere der egentlig bliver berørt af den nye lovgivning. Farmernes egen organisation siger, at det drejer sig om 2.900 farmere, uafhængige iagttagere taler om 2.000 berørte farme, mens myndighederne siger at det kun drejer sig om 300 farme.

Fortsætter arbejdet

De fleste farmere har tilsyneladende tænkt sig at fortsætte, som om intet er hændt, indtil politiet blander sig i sagen.
Imidlertid kan farmerne ikke forvente, at de til tider aggressive farmbesættere vil vente med at rykke ind på de udvalgte farme, før politiet har sat farmeren på porten.
Derfor forlyder det, fra et Zimbabwe der stort set er blevet udrenset for udenlandske og regeringskritiske journalister, at mange farmere har forberedt sig på at flygte fra deres land og ejendom med kort varsel.
Hvis den nye lov overtrædes, kan farmerne straffes med op til to års fængsel.

Uvished om jagten i Zimbabwe

Størstedelen af den kommercielle jagt i Zimbabwe foregår på farmland.
I mange tilfælde har flere formere slået sig sammen i store konsortier, hvor jagten styres og udføres af et professionelt jagtfirma.
Efterhånden som disse farme bliver overtaget og udstykket til meget mindre landbrug, bliver betingelserne for god jagt forringet.
En del af de nye jordbesiddere har også vældig travlt med, at skyde det vildt der umiddelbart er tilgængeligt.
Derfor er det meget vanskeligt at forestille sig, at jagten i Zimbabwe kan fortsætte som det hidtil har været kendt, selvom jagten på ingen måde er stoppet.
Sidste år indbragte den kommercielle jagt Zimbabwe omkring 550 mil. danske kroner.