Zebra

Zebra

Mandshøj løvskov.

Zebraen er, som så mange af de andre afrikanske vildtarter, overordentligt skudstærk.
En kort spændende pürsch bringer os på skudhold af denne stærke hingst, der sikrer omkring 150 meter inde mellem stammerne i en mandshøj løvskov.
Dyret står spidst på, og der er ikke andet at gøre end at tage chancen og skyde den lige midt på bringen.

Vild flugt.

Zebraen forsvinder efter skuddet. Tager flugten sammen med en halv snes giraffer, der også stod og gemte sig inde i den tynde skov. Et virvar af ben og lange halse gør det komplet umuligt at holde øje med zebraens flugtrute.
Et tydeligt spor af små friske blodsprøjt leder os gennem skoven og 200 meter ud i lidt mere åbent terræn. Her finder vi den smukke hingst, styrtet til jorden, forendt midt i sin flugt.

Zebra
© huntersmagazine.com
2005, Steen Andersen

Doug Kok i midten af selskabet.

Fejltagelse.

“Du har begået en frygtelig fejltagelse.” Ordene kommer fra Doug Kok, den erfarne PHer der har guidet mig frem til dyret. I mine tanker ser jeg for mig et rædselsscenario, der består af en nedlagt hoppe og et føl, vi skal ud for at aflive. “Kom her” siger han, og vinker mig frem til dyrets brystregion. “Se, Du har ramt den forkert! Skuddet sider i den hvide stribe - man skal altid skyde en zebra i en sort stribe - så ses hullet ikke så tydeligt.
Dog Kok sidder som nummer tre fra venstre og er en stor spøgefugl. Zebraen er en hingst. Alt er i orden.

Hårdt arbejde.

Så begynder den hårde del af arbejdet.
Uden præcist at vide, hvad sådan en zebra vejer, så holder det snildt fem mand beskæftiget i nogle anstrengende minutter at løfte dyret op på ladet af Land Cruiseren.
Hjemme i slagtehuset tager det de to rutinerede skinnere et par timer at få listet skindet fra resten af dyret, der ender som velsmagende bøffer og foder for et par forslugne leoparder. Men det er en helt anden historie.....

safari for alvor
© huntersmagazine.com
-

Safari for alvor kan købes direkte her på nettet. KLIK HER.

Safari for alvor.

Jagten på denne zebra fandt sted i Zimbabwe sommeren 1998, og beretningen indgår som en del af de mange jagtoplevelser i bogen Safari for alvor.

Burchell´s zebra

Equus burchelli.
Der findes tre forskellige afrikanske zebraarter og mindst to underarter.
Burchell´s zebra er den mest udbredte i Afrika.
Den findes i hele Østafrika, fra Etiopien og Somalia i nord til den nordlige del af Sydafrika.
Artens udseende kan variere en del fra den ene lokalitet til den næste, hvilket har ført til beskrivelser af en række lokale underarter.
Den store variation mellem de enkelte individer - nogle dyr er endda plettede - gør det vanskeligt at fastslå populationens størrelse.
I øvrigt siges det at være umuligt at finde to dyr, der er helt ens selv fra den samme flok.

Zebraer er meget sociale dyr, der lever i familierelaterede flokke på almindeligvis 5 til 20 individer.
Ofte ses zebraen i selskab med giraffer, gnuer og andre af savannens og bushens drøvtyggere.