Vildtskader

Vildtskader

Mårhund.

Ved regulering af mårhund, kan der, uden tilladelse, medbringes og anvendes glatløbet haglgevær i skydetårne og –stiger. 

Endvidere kan Naturstyrelsen give tilladelse til at mårhund reguleres i tidsrummet fra 1½ time efter solnedgang til 1½ før solopgang (om natten) og til at reguleringen kan ske fra skydetårne og –stiger, med brug af kunstigt lys og til regulering fra motorkøretøj.

Mårhund og andre invasive arter.

Bekendtgørelsen sikrer, at der uden tilladelse kan ske regulering af de invasive arter (mink, mårhund, vaskebjørn, bisamrotte, sumpbæver og undslupne pelsdyr) fra 1½ time før solopgang til 1½ time efter solnedgang. Regulering kan ligeledes ske fra skydetårne og –stiger, også i det tidsrum.

Regler om fælder.

Fældereglerne er ændrede, så der nu kan anvendes fælder, med elektroniske kommunikationsenheder, f.eks. sms-fælder. Sådanne enheder kan, såfremt vilkårene i bekendtgørelsen om brugen og indretningen af enhederne overholdes, erstatte tilsynet morgen og aften.
Fælder med en indgangsåbning på 60 x 60 cm. kan fremover lovligt anvendes til fangst af mårhund.
Det er præciseret, at såfremt en af de invasive arter, der er nævnt ovenfor, går i en fælde med en indgangsåbning, der er større end 30 x 30 cm., og som er lovlig til fangst af ræv og mårhund, så skal dyret ikke slippes fri, men må aflives.

Ræv og fårehold.


Derudover er der en regel om, at der kan opnås tilladelse fra Naturstyrelsen til at regulere ræv ved fårehold i læmningsperioden.

Ringdue i september og oktober.


Endelig er der mulighed for at få tilladelse til at regulere ringdue fra 1. september til 31. oktober i egne, hvor ringdue forvolder omfattende skade på markafgrøder. Der kan ligeledes opnås tilladelse til at denne regulering kan ske ved anvendelse af kunstige skjul og lokkefugle.

Se den nye bekendtgørelse.