Vildtpleje for lodsejere

Foråret er tid for at overveje vildt- og bivenlige tiltag. Insektvolde, vildtstriber og lærkepletter er nogle af mulighederne, som ikke går ud over grundbetalingen.
Arkiv foto.

Publiceret 21. marts 2016 af Miljø- og Fødevareministeriet.
På omdriftsarealer, som du søger grundbetaling for, er der normalt krav om, at du dyrker en afgrøde. Du har samtidig mulighed for at skabe bedre vilkår for vildtet og insekterne på dine landbrugsarealer, uden at du får nedsat din grundbetaling. Læs om muligheder og krav herunder. 

En insektvold er en græsklædt jordvold, hvor du kan give gode livsbetingelser for insekter og agerlandets fuglearter. Foruden bedre fødesøgningsmuligheder kan volden også give bedre mulighed for at de jordrugende fuglearter, fx agerhønen, kan finde skjul. Der er ingen særlige krav til insektvolden, andet end at du skal kunne fjerne den med almindelige markredskaber. 

Barjordsstriber er op til tre meter brede striber i marken uden plantedække. Lærkepletter er bare pletter på maksimalt 100 m2 i en tilsået mark. Begge dele giver lys og varme til jordbunden, så fx agerhønen, lærken og haren får bedre tørremuligheder. 

Du kan også tilså vildtstriber med en vildtblanding, eller du kan etablere kortslåede græsspor eller selvsåede/urørte græsstriber. Du kan med fordel anlægge de forskellige typer af vildtstriber op ad hinanden, fx en urørt græsstribe og et kortslået græsspor. 

Du må gerne kombinere de forskellige tiltag for at få en større variation på dine marker. I et intensivt dyrket landskab er det særlig vigtigt, at du skaber variation i arealtyper og plantedække. Så kan du forbedre vilkårene for flora og faunaen i det åbne land. 

Du kan læse mere om disse tiltag i vores faktaark om vildt- og bivenlige tilsagn. 

Find faktaarket her 

Reglerne kort angående vildt- og bivenlige tiltag.
Hvis du skal undgå nedsættelse af grundbetalingen, skal de vildt- og bivenlige tiltag overholde disse krav: 

•    du må kun have dem på omdriftsarealer, herunder braklagte arealer

•    de må ikke få permanent karaktér, så du skal fx fjerne opvækst af træer og buske

•    tiltagene må tilsammen højst udgøre 10 procent af omdriftsmarkens samlede areal

•    det enkelte tiltag må højst have en bredde på 10 meter. Hvis forskellige tiltag ligger op ad hinanden, må den samlede bredde ikke være mere end 10 meter

•    hvis du har flere tiltag på samme mark, skal der mindst være 10 meters afstand mellem dem

•    vildtstriber må på brakarealer ikke tilsås med majs eller korn i renbestand.  

Blomsterbrak er en anden mulighed

Ud over at lave vildt- eller bivenlige tiltag som en del af marken, kan du også udlægge en hel mark som blomsterbrak. Det betyder, at du skal foretage jordbehandling og tilså marken med en blanding af frø- og nektarproducerende planter senest 30. april. Du må ikke så et plantedække med korn, majs eller raps i renbestand eller en blanding, som kun består af disse afgrøder. 

Du må ikke have nogen former for produktion på marker med blomsterbrak. 

Læs mere i faktaarket om brak