Vildtforvaltningsrodet

I morgen er der møde i Vildtforvaltningsrådet, og skønt alle erklæringer om offentlighed og gennemsigtighed i forvaltningen, så er selv dagsordenen til det møde en hemmelighed.

Secret Service.
Det er Naturstyrelsen der er administrationen bag Vildtforvaltningsrådet, og det er derfor Naturstyrelsen der skal sørge for at rådets forvaltning også er tilgængelig for offentligheden.
Vi har tidligere på disse sider påpeget, at denne service har været endda aldeles mangelfuld, og kan nu endnu en gang med beklagelige konstatere, at der nærmest er tale om secret service.
For i morgen er der møde i Vildtforvaltningsrådet, og skønt indkaldelsen til mødet med tilhørende dagsorden er udsendt til rådets medlemmer mindst 14 dage før mødet, så er dagsordenen og de tilhørende bilag stadig hemmeligholdt.
I hvert fald er de ikke offentlig tilgængelige på Naturstyrelsens hjemmeside, og forholdet undskyldes med at styrelsens web-mand har været på ferie.

HuntersMagazine har imidlertid fået hele det omfattende dokument tilsendt, og det kan downloades som PDF i linket nedenfor.

Annette Samuelsen, der er funktionsleder i Naturstyrelsen, beklager at dagsordenen ikke er tilgængelig på Naturstyrelsens hjemmeside, og forsikrer, at det er hensigten at den slags dokumenter er tilgængelige – også i god tid før møderne skal afholdes.

BilagStørrelse
samlet_materiale_marts_2016.pdf5.12 MB