Vildt og sundhed

Vildt og sundhed

Hvem trækker i trådene?

Faglig ideologi.

Naturstyrelsen ønsker at høre Vildtforvaltningsrådet, om Rådet finder behov for, at der inddrages faglig kompetence fra organisationernes side i den faglige koordinationsgruppe i Center for Vildtsundhed.
Sådan lyder punkt 7 på dagens dagsorden for mødet i Vildtforvaltningsrådet.
Ved første øjekast et uskyldigt spørgsmål. Ved nærmere analyse et skråplan, som kun kan gøre arbejdslivet endnu vanskeligere for Center for Vildtsundhed.

Baggrunden.

Center for Vildtsundhed drives for jagttegnsmidlerne. Siden etableringen for 2-3 år siden, har det været småt med resultaterne fra centeret, som mange havde håbet på, blandt andet kunne udrede grunden til den såkaldte råvildtsyge. Det er som bekendt ikke lykkedes, og der har i tidens løb været betragtelige samarbejdsvanskeligheder mellem de parter der indgå i centerets konstruktion.
Disse uger og måneder er der gang i en omstrukturering af centerets daglige ledelse, men resultatet af denne ændring er ikke kendt endnu.
Centerets overordnede ledelse koordineres i en såkaldt koordinationsgruppe hvor der sidder repræsentanter for Naturstyrelsen, for DTU (Danmarks Tekniske Universitet) og for Danmarks Miljøundersøgelser.

Skråplanet.

Centerets formål er at overvåge det danske vildts sundhed. Både det vildt der kan jages og alt det andet vildt der findes derude. Fra marsvin og sæler over råvildt og harer til kobbersnepper og knubsvaner.
Som bekendt fordærver for mange kokke maden, og det har måske været de mange kokke i koordinationsgruppen som har været en medvirkende årsag til, at resultaterne fra Center for Vildtsundhed ind til videre har været sådan en tyndbenet suppe.
Hvis punkt 7 på dagens møde i Vildtforvaltningsrådet ender med, at man bliver enige om, at der skal inddrages faglige kompetencer fra rådets medlemmer, så må man frygte, at der kommer endnu flere kokke – med vidt forskellige livretter – til at flokkes om de få gryder, der er råd til i Center for Vildtsundhed.
Derfor vil det være et skråplan af overadministration og med overhængende fare for at det hele skal koge over, hvis der tilknyttes faglige kompetencer fra de organisationer der medvirker i Vildtforvaltningsrådet.
Fordi disse organisationer har vidt forskellige prioriteter og i bund og grund også ret forskellige natursyn. Hvis man forestiller sig, at de organisationer som ikke kan blive enige i Vildtforvaltningsrådet, sender deres respektive faglige eksperter ind i ledelsen af Center for Vildtsundhed, så vil resultatet blive, at den holdningsmæssige og ideologiske kamp der føres i det politisk udnævnt Vildtforvaltningsråd overføres til ledelsen af Center for Vildtsundhed. Det vil uden tvivl føre til en direkte fordærvelse af det for nuværende problematiske arbejdsklima, der hersker i Centeret.
Det ved naturstyrelsen udmærket, og det ved organisationer i Vildtforvaltningsrådet også. Derfor rummer dagens møde i virkeligheden to interessante punkter. Hvad bliver rådets holdning til dagsordens punkt 7, og hvem har egentlig sat det på dagsordenen?