Vildrenen fredes på Hardangervidda

Vildrenen fredes på Hardangervidda

En nyligt afholdt høring viste, at 55% af lodsejerne på Hardangervidda går ind for en fredning i efteråret 2003. Dermed er det blot en formalitet, at denne indstilling endelig vedtages af den politisk valgte renkomite senere på måneden.
De seneste optællinger viser, at bestanden af vildrener på Hardangervidda er faldet fra omkring 8 – 10.000 dyr til blot 4.500 dyr, og derfor er fredningen nødvendig for at genskabe den stærke bestand på en af Norges smukkeste jagtmarker.