Vilde skove

Vilde skove

Ny forvaltning af de danske statsskove.

Træer på række og geled er på vej ud af statsskovene. For rækkevis af træer på samme alder og af samme art er nemlig en invitation til, at sygdomme og uønskede dyr og planter kan få frit spil i de danske skove. Nu er Skov- og Naturstyrelsen klar med et modangreb - statsskovene skal blive vildere og drives på naturens egne præmisser, og den første plan sættes i værk om få uger. Skovene skal bestå af et varieret udbud af hjemmehørende træarter i forskellige aldre, som er tilpasset det danske klima. Det er med til at mindske risikoen for at f.eks. insekter, svampe eller klimaændringer kan ødelægge skovene.

Den grå trussel

Seneste trussel er et gråt egern, som allerede har hærget bøgeskove i England, Irland, Schweiz og Italien, og som forskerne nu mener har kurs mod nye jagtmarker - de danske bøgeskove. Egernet river barken af unge bøgetræer så de dør, og kræet har selvsagt gode betingelser i skove, der udelukkende består af bøg, som det er karakteristisk for de fleste løvskove i Danmark. Hvis unge og gamle træer står spredt mellem hinanden, som er et af principperne i et naturnært skovbrug, håber forskerne på, at egernet får dårligere vilkår for at sprede sig, oplyser Skov- og Naturstyrelsen.

Mere robuste skove.

”Vores skove skal rustes mod fremtidens trusler, og her viser alle erfaringer, at naturen selv er det bedste våben. Jo mere vi bygger på de naturlige processer i skovene, desto større er chancen for at de kan modstå stormfald, insekter og invasive arter, som f.eks. det grå egern”, fortæller direktør i Skov- og Naturstyrelsen, Hans Henrik Christensen og fortsætter: ”Vi vil gerne have mere robuste og modstandsdygtige skove og har derfor besluttet at ændre de sidste 250 års måde at drive skovene på. Alle statsskovene skal fremover drives mere naturnært, og allerede i næste måned har vi den første plan klar for 7.500 hektar vestjysk plantage”.
Udkastet til den nye plan, som omfatter Klosterhedens plantager i Vestjylland, bliver offentliggjort i begyndelsen af september. Herefter har alle mulighed for at komme med forslag og kommentarer til planen.