Vil forbyde salg af invasive arter

Hybenrose - Rosa rugosa

Dagens pressemeddelelse fra Miljø- og Fødevareministeriet.
Kommunerne og staten har i årevis kæmpet mod den invasive planteart rynket rose, også kaldet hybenrose, som blev indført som prydplante i 1800-tallet. Rynket rose er i fuld gang med at udkonkurrere de hjemmehørende arter, som repræsenterer noget af den mest oprindelige natur, vi har i Danmark. Den hærger i hele landet og truer den danske klitrose.
Derfor er miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen på vej med en ny handlingsplan, som indeholder forslag om at indføre nationalt handelsforbud af 18 invasive arter i Danmark, herunder rynket rose.
"Det er sund fornuft, når man ser på den indsats, som kommunerne fx lægger i bekæmpelse af rynket rose i naturen. Et forbud mod handel vil kunne sikre, at bekæmpelsen ikke undermineres af, at man samtidig kan købe dem på planteskoler, "siger miljø-og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

Tusindvis af arter indleveret.
I august sidste år blev det ulovligt at holde, avle eller handle med 37 forskellige invasive dyre-og plantearter i EU, hvoraf 12 findes i den danske natur.
Derfor er over 300 terrapin sumpskildpadder, 38.000 signalkrebs og fire muntjakker (hjorte) allerede afleveret til institutioner og foreninger, som Miljøstyrelsen har aftale med.  Med forslaget om nationalt handelsforbud for yderligere 18 arter går ministeren videre.   
"Med den nye handlingsplan tager vi et stort skridt for at beskytte den danske biodiversitet. Handlingsplanen skaber en god og fornuftig sammenhæng mellem de forskellige tiltag, som vi har på området for invasive arter, siger miljø-og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

De 18 arter, som er udvalgt til nationale handelsforbud, er 15 planter og tre dyr.

1. Stor andemads-bregne

2. New zealandsk korsarve

3. Almindelig vandpest

4. Smalbladet vandpest

5. Kæmpe-bjørneklo

6. Canadisk balsamin

7. Kæmpe balsamin

8. Småblomstret balsamin

9. Glansbladet hæg

10. Hybrid mellem japansk og kæmpepileurt

11. Japansk pileurt

12. Kæmpe-pileurt

13. Rynket rose/hybenrose

14. Canadisk gyldenris

15. Sildig gyldenris

16. Galizisk sumpkrebs (tyrkerkrebs)

17.  Mårhund

18. Bisamrotte

Handlingsplanen har også en lang række andre initiativer om tidlig opdagelse, hurtig udryddelse, kontrol, bekæmpelse, information, videndeling og om nationalt og internationalt samarbejde.  Udkastet til den nationale handlingsplan er sendt i høring. Der fremsættes et lovforslag om et nationalt handelsforbud i Folketingsåret 2017/18.