Vi er blevet bedre

Fremover er indberetningen af vildtudbytte en forudsætning for at få tilsendt det nye jagttegn.

Jagttegn til tiden.
Når man har indberettet sit udbytte fra den forgangne jagtsæson så går der maksimalt to uger før jagttegnet dumper ned i postkassen derhjemme. Det oplyser Victor Bech Pedersen til HuntersMagazine, og uddyber: ”Af økonomiske hensyn udskrives og sendes jagttegnene en gang om ugen, og afhængig af hvornår man indbetaler jagttegnsafgift + indberetter vildtudbytte, kan ventetiden variere,” skriver Victor Bech Pedersen der er specialkonsulent hos Naturstyrelsen i en mail til HuntersMagazine.
Det betyder også, at hvis man rammer ”rigtigt” i forhold til indberetning og udsendelsesdagen kan jagttegnet være en i hænde inden for blot tre dage – det er set i praksis for få uger siden.

Vildtudbyttet.
Lige siden betalingen af jagttegnet blev digital har det stået sløjt til med vores indberetning af vildtudbyttet. I de værste sæsoner har indberetningerne været helt nede på omkring 60%, skønt det er en forpligtelse at indberette.
Med det nye system, som er taget i brug i år, er det en forudsætning at man indberetter vildtudbyttet for at få det nye jagttegn.
Det har antageligt været den drivende motivation for at der per den 12. april var indleveret 144.192 vildtudbytteindberetninger. Det svarer i runde tal til, at omkring 82 procent af sidste års jagttegnsindløsere allerede har indberettet deres vildtudbytte.
Det er en klar fremgang, og da en del først betaler for deres jagttegn når den store jagtsæson er godt i gang i oktober, så er det ikke urealistisk at forvente, at indberetningerne fra sidste års jagter bliver lige så høj som i dagene før digitaliseringen, hvor man betalte jagttegnet med et girokort på posthuset – med opgørelse af vildtudbyttet på bagsiden af indbetalingskortet.