Vellykket medlemsaften

Vellykket medlemsaften

Medaljebukke så langt øjet rækker.

Sidste uge afholdt Atlantik Jagt og Fiskerejser sammen med HuntersMagazine.com en medlemsaften på Peter Zobels gods ved Tappernøje.
Aftenen handlede om de danske råbukke, og fra første minut stod det klart for de cirka 50 deltagere, at denne aften skulle blive noget ud over det sædvanlige.

Imponerende trofæer

Vognporten ind til pladsen, der var mødested, var smykket med store stærke kronhjortegevirer.
En veloplagt Peter Zobel bød velkommen og præsenterede samtidig sin personlige gæst og jagtkammerat, som deltog i hele aftenens arrangement, Prins Richard af Berleburg.
Efter en kort præsentation af Bækkeskov og dets historie, begav selskabet sig ind i to store karetgarager, hvor væggene var fyldt op med trofæer.
Ganske almindelige etårs-bukke fra Peter Zobels første år som jæger; ”Jeg skød de bukke, der kom for, da jeg begyndte at gå på jagt.” hang side om side med større og mere imponerende trofæer.
På den ene langvæg hang så de største kronhjorte, og den samling kan kun beskrives som enestående.
Fra flere af de største hjorte er alle kastestængerne bevaret og giver et præcist indtryk af, hvordan geviret har udviklet sig på de store hjorte år for år, frem til deres omkring 12. – 15. år hvor de er blevet nedlagt.

Danmarksrekord-buk
© huntersmagazine.com
2002, Steen Andersen

Danmarksrekorden på 172,2 points, nedlagt i 1996 af Peter Zobel.

Bukkesamlingen

Derefter tog alle plads i jagtstuen, hvor samtlige vægge er dekoreret med danske bukketrofæer.
År for år kan man betragte udviklingen i de stærke bukke, som Peter Zobel har nedlagt på reviret på Taasinge.
De fleste kastestænger er ligeledes bevaret, og med disse i hånden kan man se, hvordan en svag opsat 4-års buk kan vende endog meget stærk tilbage i sit femte og sjette år. Stof til eftertanke.
Peter Zobel brugte herefter et par timer på at gennemgå, hvordan disse store bukke er fremkommet, og gik i rette med den kritik, han gennem årene har mødt fra mange forskellige kanter.
Bukkene har fået almindeligt kreaturfoder som supplement til den naturlige kost, og ifølge Peter Zobel har denne udfodring været en medvirkende årsag til, at den store bestand af råvildt aldrig sultede på det indhegnede område på cirka 1.500 hektar.
Peter Zobel forklarer, de mange stærke bukke han gennem tiden har nedlagt på Taasinge med en konsekvent og selektiv afskydningspolitik, og så med det faktum, at bukkene først er blevet nedlagt, når de har været mellem fire og syv år gamle.
”Gamle bukke er store bukke – og det vil de blive alle steder i landet, hvis de fik lov til at leve længe nok.”
Indtil de danske jægere kan blive enige om en tilsvarende afskydningspolitik, må man nøjes med at nyde de store trofæer i Peter Zobels samling.