Vadefugle mangler

Vadefugle mangler

Naturgenopretning.

En ny undersøgelse fra Danmarks Miljøundersøgelser viser, at vadefugle som viber, kobbersnepper og rødben endnu ikke har taget Tøndermarsken til sig. Vadefuglene foretrækker våde engområder, men selv om landmændene siden 2001 har stoppet med at afvande ca. 40 % af engene i de såkaldte Ydre Koge, har fuglene endnu ikke kvitteret for de nye forhold og er vendt tilbage. Flere rovdyr som ræve og rovfugle og effekten af tidligere tiders dræning er formentlig årsagen til at niveauet af viber, kobbersnepper og rødben ikke er steget, skriver Skov- og Naturstyrelsen.
Tøndermarsken blev fredet i 1988. Til trods for fredningen fortsatte det drastiske fald i bl.a. bestanden af viber. Fra 1.597 par i 1983 til kun 75 par i 2000. Der er dog sket en lille stigning siden da - sidste sommer regner forskerne med at 169 vibepar ynglede i marsken.