Våben og straf

Våben og straf

Den nye bekendtgørelse findes sammen med alle andre jagtrelevante love under kategorien JAGTLINKS.

Bekendtgørelse.

Den danske våbenlov er blevet ændret fire gange inden for de seneste tyve måneder. Hvilket i praksis har haft den betydning, at de der har brug for lovene, skal have alle fire foran sig for at kunne vurdere de enkelte forhold og sager.
I forbindelse med enhver lovændring tilstræber centraladministrationen, at der skrives en ny bekendtgørelse, men med den hast hvormed våbenloven er blevet skærpet sker dette altså først nu, forklarer fuldmægtig i justitsministeriet Lasse Risager her til formiddag.
Den nye bekendtgørelse er fra og med i dag tilgængelig på Retsinfo – se link nedenfor – og kan fremover findes her på siden under kategorien JAGTLINKS.

De nye våbenlove – eller tilføjelser til den gamle lov om man vil – har ingen praktisk betydning for de danske jægere, bortset fra, at alt det der også tidligere var forbudt, nu straffes endnu hårdere end tidligere – sådan kort fortalt.

Se den nye Bekendtgørelse af lov om våben og eksplosivstoffer.