Ulvemøderne blev vel besøgt

I Holstebro var der knapt 200 deltager på ulvemødet. Foto: Naturstyrelsen.

Naturstyrelsen har afholdt fire ulvemøder, og oplyser i den forbindelse følgende:
Interessen for at være med til Naturstyrelsens ulveinformationsmøder var stor, og sammenlagt har op mod 1.000 borgere deltaget. Til møderne har deltagerne lært ulven bedre at kende, og alle fremmødte fik klar besked om, hvordan man skal forholde sig til ulven.
Naturstyrelsens ulveteam og Vildtforvaltningsrådets ulvegruppe var til stede under møderne for at svare på de mange spørgsmål.
Styrken ved møderne var, at alle gæsterne fik svar fra en fagperson, der er ekspert inden for et konkret område. En jæger, der ville vide, om hans jagthund er i fare, fik svar fra Danmarks Jægerforbund. En fåreavler kunne tale med Landbrug & Fødevarer, og friluftsbrugere, der var bekymrede over ulvens tilstedeværelse, kunne spørge Friluftsrådet til råds,” fortæller biolog Hans Erik Svart, Naturstyrelsen.
De fire ulveinformationsmøder fandt sted i Silkeborg i Midtjylland, Rødding i Sønderjylland, Brovst i Nordjylland og Holstebro i Vestjylland.