Ulve i Danmark

Der er næppe mere end 3-4 ulve i Danmark. Det er konklusionen efter at Aarhus Universitet har trukket sine tidligere skøn og antagelser tilbage.

Videnskabeligt forkert.
Det regnes i universitetskredse for lidt af en skandale, at Aarhus Universitet nu har været nødt til at trække sine tidligere resultater af DNA-undersøgelser af såkaldte ulvefund tilbage.
På et tidspunkt blev det fra universitetet side oplyst, at der var registreret enten ekskrementer eller spyt fra cirka 40 forskellige ulve og at fire af dem var hunner.
Nye analyser af de danske fund, foretaget i Tyskland, konkluderer at kun 3-4 af DNA-analyserne stammer fra ulve. Resten er fund fra ræve.
Den interne kvalitetskontrol af undersøgelserne og resultaterne på Aarhus Universitet har således været utilstrækkelig, og op til den forgangne weekend tog universitetet konsekvensen heraf og meddelte offentligheden, at der er udpeget en ny leder der skal stå i spidsen for den videre ulveforskning her i landet.
Samtidig har universitetet fjernet alle sine kort over ulveregistreringer og den danske ulveforskning er så at sige slået tilbage til start.

Ny dansk ulveforskning.
Ny leder for den danske ulveforskning og ulveanalyser er seniorforsker Peter Sunde fra Aarhus Universitet. Han er naturligvis ærgerlig over det tilbageskridt der nu har ramt den danske ulveforskning, som i perioden fra 2013-2015 blandt andet brugte 2,15 millioner forskningskroner fra 15. Juni Fonden til at oparbejde de DNA-analyser som nu er blevet forkastet.
Her til morgen forklarer han til HuntersMagazine, at indtil videre har der ikke været statslige forskningsmidler involveret i de ulveanalyser og anden ulveforskning som universiteterne har leveret, og derfor er det fondsmidler og frivilligt arbejde der indtil videre har drevet denne forskning.
Fremadrettet vil forskning i de danske ulve følge to spor.
A) Monitering. Hvor mange ulve er der i Danmark og er der tæver iblandt.
B) Langsigtet forskning. Hvad betyder ulvenes tilstedeværelse for eksempelvis deres byttedyr.

Peter Sunde er helt klar i mæglet på dette sidste felt. Det er noget der tager 5-10 år at klarlægge, og han er ikke i tvivl om, at en masse jægere vil være klar til at beskylde ulven for hvad som helst, men på nuværende tidspunkt ved man ikke noget konkret om byttedyrenes reaktion på ulvenes tilstedeværelse.
Den danske ulveforskning kommer i øvrigt til at slå følge med den skandinaviske og tyske forskningsindsats, og vil forventeligt være i verdensklasse, slutter Peter Sunde.