Transport og opbevaring af riflen

Transport og opbevaring af riflen

Transport.

”Våben skal altid opbevares så forsvarligt, som det overhovedet er muligt,” siger politiassistent Tommy Nielsen fra Københavns Politis våbenkontor.
Under transport af riflen skal bundstykket fjernes fra våbnet og opbevares separat.

Våben i bilen.

Riflen skal være tildækket eller låst inde i bagagerummet.
Det er ifølge politiet forsvarlig opbevaring under transport.
Hvis et våben, der har været transporteret under sådanne forsvarlige forhold, bliver stjålet, sker der ikke jægeren noget – udover at han altså mister sit våben, og der har været indbrud i bilen.

Uforsvarlig opbevaring og transport.

Hvis et våben derimod opbevares uforsvarligt, og det for eksempel bliver opdaget i forbindelse med efterforskning af et tyveri, så har ejeren overtrådt våbenloven, og så falder hammeren meget hårdt.
Når en jæger overtræder våbenloven, betyder det nemlig, at der ifølge våbenbekendtgørelse nr. 66 fra 26.1.2000 §36 skal tages stilling til, om den pågældende person fortsat skal have tilladelse til at have jagttegn og våbentilladelse.

Mister våbentilladelse.

Som regel medfører en overtrædelse af våbenloven, at jægeren får inddraget såvel sit jagttegn som sine våbentilladelser.
Dette sker uden domstolenes medvirken, og afgørelsen kan efterfølgende ankes.
Sådanne inddragelser af jagttegn og våbentilladelser gælder i fem år fra forseelsen bliver anmeldt, oplyser Tommy Nielsen.

Opbevaring i hjemmet.

Våben der opbevares på ens faste bopæl skal være låst inde i et godkendt våbenskab.

Opbevaring i jagthytten.

Tommy Nielsen siger i den forbindelse, at man jo altid skal låse jagthytten efter sig, og at bundstykkerne skal fjernes fra våbnene – samme procedure som ved transport.
I øvrigt defineres begge situationer som midlertidig opbevaring.

Våbenloven.

Våbenloven omfatter også bestemmelser om for eksempel knivsbladets maksimumlængde, om springknive og andre tilsvarende detaljer.
I princippet overtræder man våbenloven, hvis ens foldekniv har et blad der er over 7 cm langt!