Tis i flasken

Tis i flasken

Norge

Jagtleder og major Nils Martin Løchen fra Rødsmoen jagtlag er en respekteret og dygtig jagtleder.
Ved jagtårets begyndelse uddeler han en lille folder til jagtlagets medlemmer med gode råd om hvordan man kommer tæt på skovens konge.
Ifølge avisen Østlendingen var der i år et helt nyt afsnit i informationspjecen, som handler om, at jægerne bør tage en flaske med i skoven, som de så kan urinere i, for ikke at efterlader sig duftspor derude, som kan skræmme elgene bort.
Avisens reporter har endnu ikke fået klarhed over om majorens opfordring er blevet fulgt. Selv siger chefen, at han da foregår med et godt eksempel, men at han ikke har kontrolleret om de andre følger retningslinjerne; ”De er civilister og må gøre som de vil,” slutter majoren.