Tilskydning af ny riffel

Tilskydning af ny riffel

Tilskydning af en ny riffelpibe benyttes primært af konkurrenceskytter og jægere, der vil være sikre på, at få den optimale præcision ud af deres riffel. Af riffelinstruktør Rolf Hagstrøm.

Tilskydning tager tid.

Tilskydning af riffelpiber er ret tidskrævende, det tager fra 3 til 6 timer, og man skal have et skydeområde, der er velegnet. Til gengæld skal det kun gøres en gang.
Erfaringen viser, at en riffelpibe skal have skudt fra 50 til 200 skud, før den viser, hvad den kan.
Det skyldes sandsynligvis, at små grater bliver slidt ned, og mikroskopiske huller bliver fyldt ud inde i piben.

En ny riffel.

Piben er lavet af stål, og som i alt andet stål vil der også i riffelpiben være restspændinger efter fremstilling.
Tilskydning vil reducere disse spændinger.
Tilskydningen skulle gerne resultere i, at de svingninger der opstår i piben, når kuglen passerer gennem løbet, bliver så ens som muligt fra gang til gang, således at piben slipper kuglen så ensartet som muligt. Hermed opnås den størst mulige præcision.
Desuden vil piben få en længere levetid.

Proceduren er som følger.

Start med at rense piben.
De fleste rifler er blevet prøveskudt på fabrikken, og de gamle aflejringer i løbet skal væk.
Start med at tage bundstykket ud og træk løbet igennem med kobbersolvent.
Det er stærke sager, der skal sidde i 5 til 10 minutter, alt efter hvor stærk en solvent, Du bruger.

Rensestokken føres altid ind fra kammersiden, den skal trækkes helt igennem og kluden fjernes udenfor mundingen.
Pas på at der ikke kommer solvent på andre dele kun indvendigt i løbet.
Solvent angriber blandt andet pibens brunering.

For ikke at spilde solvent kan man bruge et indføringsrør, der placeres der, hvor bundstykket sad. Dette kan købes færdigt, eller man kan benytte et 15 cm langt plastikrør, der passer ind i kammeret.
Når solventen har virket trækkes en bronzebørste igennem, også fra kammersiden, børsten skrues af udenfor mundingen.
Træk aldrig børsten tilbage.
Dette gentages 10 gange.
Derefter trækkes en ren klud eller filtprop igennem løbet.
Hvis alle aflejringer ikke er væk gentages proceduren, til løbet er rent.

Selve tilskydningen.

Nu starter den egentlige tilskydning.
Brug en billig øvelsesammunition med en lav kuglevægt, da den udvikler mindst varme.
Det er bedst, hvis kuglen er kraftigt Moly-coated.
Du skyder nu et skud, og når piben er kold renses den efter ovenstående retningslinier.
Dernæst skyder Du endnu et skud, hvorefter piben atter renses…
Dette gentages 5 gange.
Derefter skydes 2 skud mellem hver rensning 5 gange.
Så 3 skud 5 gange, og til slut 5 skud mellem hver rensning 5 gange.

Den afsluttende rengøring.

Nogle mener at solvent er vandopløseligt, og at man for at fjerne de sidste rester af solvent skal trække en klud med postevand gennem løbet. Derefter tørres løbet ved at trække en tør klud gennem og til sidst trækkes en frisk olieklud igennem og olien lader Du sidde, til Du igen skal bruge riflen.
Andre vil helst springe postevandet over, og nøjes med at rengøre riflen med tørre klude og en afsluttende olieklud.