Tilskud til skydebaner

Tilskud til skydebaner

Valgløfter

I ugerne op til folketingsvalget i november 2001 spurgte HuntersMagazine.com en række miljøpolitiske ordfører, om de ville medvirke til, at nedbringe antallet af anskydninger ved at gøre jægernes vilkår for at skydetræne bedre.
Den daværende miljøordfører fra Venstre, Hans Chr. Schmidts – som nu er miljøminister, udtalte dengang, at han var positivt indstillet overfor jægernes ønsker om at få bedre og om muligt flere skydebaner.
Nu har ministeren sat handling bag løfterne, og har etableret en pulje med penge til formålet.

Skydebanepulje

Miljøministeren oplyste nemlig i går (11.6.02), at der er truffet beslutning om at etablere en skydebanepulje, som skal bruges til at etablere nye skydebaneanlæg eller forbedre eksisterende skydeanlæg.
Skydebanepuljen er et led i arbejdet på at nedbringe antallet af anskydninger i forbindelse med jagt, lyder det fra Skov- og Naturstyrelsen.

1 million om året

Indtil videre er der afsat 1 million kroner om året til puljen, der skal anvendes til at yde tilskud til etablering af nye flugtskydeanlæg samt til renovering og modernisering af eksisterende flugtskydebaner, som anvendes til træning af jægere.
Pengene kommer fra overskuddet af administrationen af jagttegnet, så det er i realiteten jægernes egne penge der nu kommer tilbage til skydebanerne.

Foreninger kan få del i støtten

Af den nye instruks for tilskud til skydebanerne fremgår blandt andet følgende:
”Støtten kan tildeles landsdækkende jagtforeninger, og andre foreninger eller grupper af jagttegnsløsere, såfremt det godtgøres, at der er eller kan etableres et organisatorisk fundament. der kan sikre drift eller vedligeholdelse af skydebaneanlægget.”
Tilskuddet udgør 50% af de tilskudsberettigede udgifter inklusiv moms, og i den forbindelse kan værdien af egen arbejdskraft ikke indgå i de tilskudsberettigede udgifter.

Ansøgning om støtte

Ansøgninger fra Danmarks Jægerforbunds lokalforeninger og medlemmer af Danmarks Jægerforbund fremsendes til Danmarks Jægerforbund, som videresender ansøgningerne til Skov- og Naturstyrelsen.
Ansøgninger fra Danmarks Jægerforbunds centralorganisation og ansøgninger fra organisationer og personer uden for Danmarks Jægerforbund fremsendes til Skov- og Naturstyrelsen.
Ansøgning skal ske på særligt ansøgningsmateriale der fås ved henvendelse til Skov- og Naturstyrelsen eller til Danmarks Jægerforbund.

Læs den nye tilskudsinstruks
Tilskudsinstruks