Tilskud til skovrejsning

HedeDanmark – som her er i aktion - er blandt de store danske virksomheder, der tilbyder totalløsninger i forbindelse med skovplantninger.

Dagens pressemeddelelse fra Miljø- og Fødevareministeriet:
Danske landmænd kan søge tilskud til at plante skov. Der er i 2016 afsat en tilskudspulje på 10 mio. kroner, og tilskudsordningen er blevet fokuseret mod kvælstofreduktion, så de nye skovområder mindsker udledningen af kvælstof til åer, fjorde og kystvande.
”Tilskuddet til privat skovrejsning skal allerede fra 2016 bidrage til at reducere udledningen af kvælstof. Det er godt for vandmiljøet og grundvandet, men også godt nyt for naturen, biodiversiteten og alle os, der nyder en tur ud i det grønne,” siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.
Sammenlagt kan der plantes cirka 1,2 millioner træer på et areal på cirka 300 hektar, hvilket svarer til cirka 600 fodboldbaner.

Smidig og enklere tilskudsordning.
Interessen for privat skovrejsning har historisk set været stor, da der blandt danske lodsejere er stor lyst til at øge skovarealet. Nu er ordningen også blevet gjort mere enkel, blandt andet ved at nedbringe antallet af tilskudssatser og udbetale tilskuddet i én rate.
”Danske landmænd vil gerne gøre en frivillig indsats for at pleje naturen, reducere udledning af kvælstof og passe på grundvandet. En af måderne er at give tilskud til at plante mere privat skov med midler fra det danske landdistriktsprogram, og det har vi nu gjort nemmere og enklere at søge tilskud til, siger Esben Lunde Larsen.
Tilskudsordningen finansieres via landdistriktsaftalen for 2016. Der kan søges om tilskud via ordningen om tilskud til privat skovrejsning fra 1. juli 2016 til og med 23. august 2016 via Styrelsen for Vand- og Naturforvaltnings hjemmeside www.svana.dk