Tilskud til skovforsøg

Tilskud til skovforsøg

Udøvere og praktikere.

Skov- og Naturstyrelsen oplyser at der er ny ansøgningsfrist for at søge tilskud til visse former for forsøg med ny skovdrift.
Formålet med tilskuddene er at støtte forsøg og lignende med tilknytning til skovrejsning, god & flersidig skovdrift og urørt skov, som ikke kan finde finansiering af "traditionel" vej. Ordningen er ikke rettet mod egentlig forskning, men mod skovbrugets udøvere og praktikere.
Tilskuddene gives til følgende typer af aktiviteter:
· praksisnære projekter meget tæt på det operationelle niveau
· undersøgelsesvirksomhed
· afprøvninger
· projekter med demonstrationseffekt
Hovedkrav til projekter:
· Sammenkædning af praksis med forskning
· Afrapportering
· Formidling af resultater

Ny ansøgningsfrist.

Den ny skovlov træder i kraft den 1. oktober 2004. Ansøgningsfristen er derfor i år den 1. oktober 2004, og ikke som normalt den 1. juli.

Link til ansøgningsblanketter og flere informationer.