Tarerne skydes bort

Tarerne skydes bort

De lokale myndigheder er allerede i gang med at nedlægge så mange bukke som muligt, for at forhindre bestanden i at formere sig yderligere, inden hele bestanden skydes bort til april, skriver Cape Argus i Cape Town.

Ødelægger miljøet

Trods en række forskellige initiativer, der havde til formål at indfange og genplacere nogle af de usædvanlige dyr andre steder i Sydafrika, er der nu ingen vej tilbage.
Redningsforsøgene er løbet ud i sandet, og tarerne, der stammer fra et enkelt par der undslap fra fangenskab i 30erne, har udviklet sig til en så stor trussel mod det oprindelige miljø på Taffelbjerget, at de store dyr nu skal helt væk.

Tre arter

Der findes tre arter af tarer, og de som stadig kan træffes på Taffelbjerget er af arten Himalayatar, som naturligt forekommer langs Himalaya fra Kashmir til Sikkam fortrinsvis på stejle og utilgængelige bjergskråninger.
Bukkene vejer op til 100 Kg. mens hunnerne sjældent vejer over 35 Kg.
Tarerne er nære slægtninge til geden, men er i bygningstrækkene mere primitive og står derfor de oprindelige former nærmere.

Stor tilpasning

Himalayataren er tilsyneladende meget tilpasningsdygtig, for trods mange jagtlige indgreb har det ikke været muligt at kontrollere bestandens størrelse på Taffelbjerget.
På New Zeeland er det lykkes en bortløben flok på 11 individer at formere sig så talrigt, at de i dag har efterkommere over det meste af de De sydlige Alper.