Svendborg forlader Jægerforbundet

Svendborg Strandjagtforening blev stiftet tilbage i 1940 og ønsker at fortsætte som en selvstændig og aktiv lokal jagtforening. Og det koster…..

”Nu skal det jo ikke være så negativt…” indleder kasserer Børge Gaarde fra Svendborg Strandjagtforening med at betone stille og inderligt da HuntersMagazine træffer man på telefonen i går.

Sagens stilling.
Men sagen er jo, at Svendborg Strandjagtforening over to generalforsamlinger har besluttet sig for at melde sig ud af samarbejdet med Danmarks Jægerforbund.
Anledningen er af økonomisk art.
Et medlemskab af Svendborg Strandjagtforening koster 790 kroner, ligesom de fleste andre kontingenter i landets mange hundrede jagtforeninger som er tilsluttet Danmarks Jægerforbund. Af disse 790 kroner får Svenborg Strandjagtforening lov til at beholde knap 11 procent til det lokale arbejde idet 704 kroner går videre til Danmarks Jægerforbund.
Den fordeling syntes de ikke om i Svendborg, og da foreningen sidste år købte en Mopa jolle, for at gøre den tilgængelig for alle foreningens cirka 40 medlemmer samt ungdomsskolens jagtelever, søgte den lille forening om at få lov til at beholde 200 af medlemmernes kontingentkroner.
Det blev afvist af Danmarks Jægerforbund, og derfor melder Svendborg Strandjagtforening sig lige efter Nytår ind i Dansk Land og Strandjagtforening. Her er årskontingentet 600 kroner, og af denne sum for jægerne i Svenborg lov til at beholde de 200 kroner til det lokale arbejde.
Den beslutning er man ikke lykkelig for hos Danmarks Jægerforbund.

Ærgerligt og trist.
Hovedbestyrelsesmedlem på Fyn Kaj Refslund siger om den aktuelle situation: ”Det er en ærgerlig og trist situation, som Svendborg Strandjagtforening er kommet i, men vi har desværre ikke mulighed for at efterkomme Svendborg Strandjagtforenings specifikke ønsker om kontingentnedsættelse eller direkte driftstilskud. Alle jagtforeninger, der er med i Danmarks Jægerforbund, er selvstændige økonomiske enheder. Derfor må vi behandle alle jagtforeninger ud fra et fælles regelsæt, således at det ikke er de mange, der skal betale for de få.”

Ny formand.
Svendborg Strandjagtforening fik ny formand under den seneste generalforsamling der fandt sted i sidste uge.
Den afgåede formand Morten Bruus havde til det sidste håbet på, at tilknytningen til Danmarks Jægerforbund kunne bevares, men det var medlemmernes ønske at skifte tilhørsforhold forklarer den tidligere formand, og tilføjer: ”Jeg gik selv. Efter at have været formand i en kortere årrække, synes jeg der skal nye kræfter til.”
Lasse Hanefeld er ny formand for strandjægerne i Svendborg, og han vil gerne samarbejde med alle jagtens organisationer. ”Det er medlemmerne der har valgt at skifte forbund, og nu træder vi ind i et forum hvor der er fokus på strandjagten,” forklarer den nye formand, som uddyber: ”Vi skal have aktiviteter for at holde medlemmerne og for at tiltrække nye – og det skal vi bruge penge til,” fortsætter Lasse Hanefeld med klar adresse til de beskedne 86 kroner der bliver tilbage af medlemmernes indbetalinger når Danmarks Jægerforbund har fået sin del af kontingentet på 790 kroner.
Selvom Danmarks Jægerforbund ikke kan støtte strandjægerne i Svenborg ekstraordinært, så er der i alt fald enighed om også at afsøge muligheden for at samarbejde i fremtiden siger hovedbestyrelsesmedlem på Fyn Kaj Refslund: ”Vi ønsker dialogen med Svendborg Strandjagtforening, og her er der naturligvis taget kontakt til foreningen for en drøftelse.”

Mopaen.
Da Svenborg strandjagtforening for et par år siden besluttede sig for at købe og købte Mopa-jollen til fællesskabet skete det blandt andet for 120.000 kroner som blev bevilget fra de såkaldte landdistriktssmidler og fra Svendborg Kommune. Men som tidligere beskrevet undslog Danmarks Jægerforund sig for muligheden for at deltage i finansieringen af den fælles jagtjolle.
I det lys har oprøret mod den høje betaling til Danmarks Jægerforbund ulmet i længere tid, og fra Nytår er det slut mellem Svendborg Strandjagtforening og Danmarks Jægerforbund.