Succes på gåsejagten

Succes på gåsejagten

Stigende jagtudbytte.

I 1941 begyndte man at opgøre det årlige vildtudbytte. Kaster man et blik i statistikkerne, kan man se, at jægerne aldrig før har skudt så mange gæs som nu, oplyser Skov- og Naturstyrelsen. Det er et udtryk for, at der er rekord mange gæs i den danske natur. Alene siden 2001 er udbyttet øget fra 22.000 gæs til 29.200 gæs – en stigning på knap 20%.

Flere gæs i Danmark.

Skov- og Naturstyrelsen anslår, at der i begyndelsen af jagtsæsonen er næsten 100.000 grågæs i Danmark – et tal, der også bekræftes af Danmarks Miljøundersøgelser. Og da Danmark ligger centralt på flere gåsearters trækruter kommer der flere til i løbet af efteråret."Danmark er simpelthen blevet et godt spisekammer. De mildere vintre og omlægningen i landbrugsdriften med flere vintergrønne marker har betydet, at der er mere mad til gæssene i efteråret og vinterperioden. Desuden er jagttrykket på europæisk plan blevet mindre for gæssene, fordi de ikke længere flyver så langt sydpå, hvor mange af gæssene førhen blev skudt", fortæller vildtkonsulent i Skov- og Naturstyrelsen, Sandor Hestbæk Markus.

SNS
© huntersmagazine.com
2004 Steen Andersen

Skov- og Naturstyrelsens direktør Hans Henrik Christensen.

Færre anskydninger.

Samtidigt med, at der skydes flere gæs, er jægerne også blevet bedre til at ramme. De seneste tal viser, at antallet af anskydninger er faldet fra 36 til 18%. Et resultat, som der fortsat arbejdes på at gøre endnu bedre.
"Vi er glade for at jægerne anskyder markant færre gæs. Men selvom det ser godt ud, fortsætter vi med målrettet information til jægerne for at få endnu færre anskydninger", siger direktør i Skov- og Naturstyrelsen, Hans Henrik Christensen.

Fire jagtbare gåsearter.

Der findes syv gåsearter i Danmark. Grågåsen er den mest almindelige. De øvrige gåsearter er sædgås, kortnæbbet gås, blisgås, canadagås, bramgås, lysbuget kortegås og mørkbuget knortegås. De tre sidstnævnte gåsearter er fredet i Danmark, mens resten må jages fra 1. september til 31. december.