Stormfald

Stormfald

Polen.

Som tidligere beskrevet på disse sider – se link til de øvrige reportager nederst på denne side – er vi taget på brunsthjortejagt i det nordvestlige Polen. Her brøler hjortene fortsat, men det er tydeligt at højtiden er ved at klinge ud. Især morgenerne er spændende, for her pürscher vi efter de tydelige brøl der med hjortene bevæger sig gennem skoven. Det er udfordrende, det er intens og det er somme tider ulideligt vanskeligt.
I år er det hele besværliggjort yderligere af de omfattende stormskader, som ramte området her natten mellem den 11. og 12 september. Det var en brutal tordenstorm, som tog fat efter solnedgang og var ovre inden solen atter stod op. Men skaderne herser man fortsat med hernede, og kommer til det måneder endnu. Derfor er mange af vejene i skoven stadig spærret, og det betyder blandt andet, at man heller ikke kan pürsche på veje og stier, men er nødsaget til at trække ind i den sprøde og larmende skovbund. Det gør det bestemt ikke lettere, at komme til de forsigtige hjorte, som vi har set hver eneste morgen og aften. Bortset fra denne morgen. Hvor vi nok hørte dem, men ikke så andet end to spidshjorte, der kan slappe af en halv snes år endnu, før de når kulminationen.

Standhaftig.
Vi har en aften og en morgen tilbage, så lukker og slukker vi for brunstjagten i år på dette revir, og om vi når at rende på det afgørende held, vil kun tiden vise. Men nu holder vi fast. Tager derud hvor hjortene er, håber på det bedste og beskriver det hele på disse sider, så....fortsættelse følger.

På post.
Brunstjagt med succes.
Ny jagtfilm.