Staten sælger skove

Staten sælger skove

Efter Skov- og Naturstyrelsens vurdering indeholder de fire arealer, der er tale om, ikke nogle vææsentlige natur-, miljø- eller friluftsinteresser.
Til gengæld vil staten købe et areal i Mols Bjerge (Århus Plantage) på 94 hektar og flere arealer i Thy på ialt 64 hektar. På disse arealer er der både dyre- og planteliv, som staten vil beskytte, oplyser Landbrugs Avisen.