Sparta dømt

Sparta dømt

Klar dom.

Sparta Hunting Club var af Rejseankenævnet blevet pålagt at tilbagebetale 20.000 kroner til et selskab af fire jægere, men nægtede at betale hvorefter jægerne indbragte sagen for retten.
Dommen i Københavns Byret lænede sig op af Rejseankenævnets afgørelse. Sparta blev dømt til at betale 20.000 kroner plus procesrenter og sagsomkostninger på 19.000 kroner, oplyser Danmarks Jægerforbund.
Sparta ankede imidlertid denne dom til Østre Landsret og her er der nu faldet dom. Også landsretten har afgjort, at Sparta skal betale de anførte 20.000 kroner, procesrenter og sagsomkostninger samt yderligere 8.000 kroner i sagsomkostninger ved landsretten.

Ny sag.

En anden sag om mislykket bjørnejagt hos Sparta ender nu også ved Østre Landsret. Christian Rossau, Agerbæk, og to kammerater var for et par år siden på bjørnejagt i Rusland.
Ved Københavns Byret blev Sparta dømt til at betale 9.750 kroner tilbage til hver af de tre jægere. Den dom ankede Sparta i uge 38 til Østre Landsret.