Skydestok

Skydestok

Fast anlæg af enhver art forbedre præcisionen. Det kan man forvisse sig om på skydebanen, og drage fordel af under jagten.
Der er utallige situationer hvor det ikke er hensigtsmæssigt at bruge skydestok, især på jagter hvor skuddet skal afgives ganske hurtigt. De fleste riffelskud under jagt bliver dog affyret i situationer hvor der er tid nok til at optimere træfsikkerheden. Det er her skydestokken kommer ind i billedet.

Forskellige skydestillinger.

Skydestokken kan benyttes i forbindelse med såvel liggende, siddende som stående skydestillinger.
Denne simple test handler om den stående skydestilling, som i princippet er den mest ustabile af den alle.

Selve testen

For at få et indtryk af hvordan de forskellige skydestokke påvirker skydningen, har vi gennemført en simpel test på 100-meter banen.
Der er gennemført tre skydninger en med etbenet skydestok, en med tobenet skydestok og en med trebenet skydestok.
I hver serie er der afgivet 4skud.
Skytten, riffel, ammunition og kikkertforstørrelse er identisk i alle fire serier.
Skuddene er afgivet stående til en hvid skive med koncentriske ringe, yderste ring har samme størrelse som 8-eren på bukkeskiven.

Etbenet skydestok

Tre af de fire skud hvor den etbenede skydestok var i anvendelse sidder inden for træffeltet. Det ene af skuddene oven i købet i centrum.
Et skud gik helt forbi. Den etbenede skydestok er ikke stabil i sideretningen og det viser sig tydelige på de tre skud, der er placeret på en line horisontalt hen over skiven.

Tobenet skydestok

Alle fire skud er denne gang inde i skiven. Samlingen er rimelig god, om end alle træfferne er placeret i skivens venstre halvdel. Mindste afstand mellem skuddene er 19 mm, største 26.
Det er tydeligt at den tobenede skydestok er mere stabil i sideretningen i forhold til den etbenede.

Trebenet skydestok

Tre af skuddene er placeret lige over centrum, et enkelt skud er gået noget højere og er placeret omkring klokken 11 i den yderste ring – på bukken havde det været en høj bladkugle.
Der er lidt bedre samling på de tre af skuddene. Mindste afstand er 12 mm, største 56 mm.

Resultaterne

Spørgsmålet er så, hvad man kan bruge resultaterne af sådan en simpel test til.
Først og fremmest kan det konstateres, at der er afgørende forskel på den præcision man opnår med en to- og trebenet skydestok i forhold til den etbenede.
Samtidig skal man være opmærksom på, at den etbenede naturligvis er hurtigere at betjene og derfor kan være det rigtig kompromis i en række situationer hvor den tobenede eller trebenede bliver for langsom og besværlig at arbejde med.

Forskellige typer

De skydestokke der har været anvendt i denne simple test, har været af forskellig udformning. Den trebenede er hjemmelavet efter - afrikansk princip - af tre bambusstokke der i toppen er samlet med et stykke gammel cykelslange. De to andre skydestokke er fabriksfremstillede og udmærker sig i øvrigt ved at være forsynet med ganske velfungerende teleskopben, som gør dem lettere at have med sig rundt i terrænet.

Konklusion

Test af denne karakter giver ingen entydig sandhed, men derimod en antydning af hvad man kan forvente sig af de forskellige hjælpemidler.
Klart må det imidlertid stå, at en skydestok er med til at forbedre træfsikkerheden på skydebanen og den vil ganske givet også være en medvirkende årsag til større præcision under jagten.
Derfor må skydestok anbefales i alle situationer hvor det kan lade sig gøre – og så er det vigtigt at øve sig med tørtræning og på skydebanen.