Skovråd

Skovråd

Miljøminister Connie Hedegaard har udpeget medlemmerne til et nyt Skovråd. Rådet er en uvildig instans, som skal drøfte skovbrugs-
faglige og skovpolitiske spørgsmål, og på den baggrund rådgive miljøministeren. Skovrådet nedsættes pr. 1. oktober 2004, hvor den nye skovlov træder i kraft.
Skovrådets formand bliver direktør, professor Niels Elers Koch, Center for Skov, Landskab og Planlægning under den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole (KVL).