Skovpatroner

Skovpatroner

Et lille udvalg af de fem godkendte skovpatroner.

De danske skoves indtjening kommer naturligt nok fra salget af træ.
Men stadig flere skovejere er stødt på problemer, når træet ankommer til forarbejdning på savværket.
Hvis der er stålhagl i træet, så ødelægger de værktøjet på savværket, og i værste fald fører det til, at skovejeren ikke længere kan sælge sit træ til andet end brænde, som der selvsagt ikke er så mange penge, i som hvis træet forarbejdes til finer og tømmer.
Men det er ikke kun stålhaglene der volder problemer. Også en række af de nye hagltyper er uanvendelige til jagt i skoven, fordi de enten misfarver veddet eller ødelægger papirproduktionen.

Skovpatroner

Dansk Skovforening har derfor testet de haglpatroner der er på det danske marked, for at finde frem til, hvilke patroner der ikke ødelægger trævareproduktionen.
Indtil videre har fem hagltyper bestået denne test, der stiller tre krav. Haglene må ikke ødelægge de skærende værktøjer, misfarve træet eller umuliggøre at træet anvendes til papirproduktion.
Forsøgene er ganske omfattende men kaster ikke lys over de enkelte patroners jagtlige evner.

Skovpatroner
© huntersmagazine.com
2002, Steen Andersen

Eksempel på hagl der ødelægger de skærende værktøjer og fineren. Fra Dansk Skovforenings test af hagl til skovjagt. Ingen af disse hagl lever op til skovforeningens krav.

Finersaven

Især løvtræet kan forarbejdes til finer. En sofistikeret arbejdsproces hvor meterlange kævler først koges, og derefter monteres i en kæmpemæssig drejebænk, hvor en bred stålklinge skræller den millimetertynde finer af den roterende stamme.
På den måde skæres nogle meter lange og meter brede finerstykker.
Hvis der sidder stålhagl i veddet, så vil de i bedste fald rive fineren i stykker og i værste fald beskadige stålhøvlen, som så skal afmonteres og slibes op. Et produktionsstop der også koster penge.

Misfarvning

Hvis træet misfarves af haglene kan det selvsagt ikke anvendes til finer- eller møbeltræ, og derfor bliver afregningen til skovejeren lavere end hvis træet ikke havde været beskadiget af hagl.

Skovpatroner
© huntersmagazine.com
2002, Steen Andersen

Eksempler på skaderne i fineren når der sidder stålhagl i veddet.

Papirproduktion

En række af de nye hagltyper er fremstillet af sammenpresset granulat, som er bundet sammen af en plastikagtig masse. En stor del – hvis ikke alle – af disse hagltyper kan dels misfarve træet dels ødelægge de kemiske processer i forbindelse med papirproduktionen, og er derfor også uegnet til jagt i skoven.

Dansk Skovforening

Se den aktuelle liste over godkendte skovpatroner på Dansk Skovforenings hjemmeside.
Der testes hele tiden nye patroner, så flere produkter vil dukke op på denne liste fra tid til anden.