Skarver

Skarver

Skarver stabile.

Mange jægere, og andre naturbrugere, oplever at der kommer flere skarver i Danmark. Blandt jægere tales der om, at nu må der da snart åbnes for en jagtlig regulering af de sorte fiskere.
Men ifølge en helt dugfrisk opgørelse fra Danmarks Miljøundersøgelser (DMU), så er antallet af skarver i Danmark IKKE stigende, men stabilt, så der er næppe udsigt til jagt eller regulering i jagtlig forstand af skarver..

Aktuel viden.

I 2005 blev der registreret i alt 39.720 reder fordelt på 56 kolonier. Kolonierne i Vestjylland og i Limfjorden er gået tilbage med ca. 1.250 reder, og kolonierne i tilknytning til Kattegat er gået tilsvarende frem. Dette antal reder er tæt på gennemsnittet for de foregående 10 år.
I 2005 regulerede Skov- og Naturstyrelsen omkring 5.000 reder, hvilket svarer til 12% af alle reder. Regulering er primært foregået ved at sprøjte æggene med olie, så fostrene dør. Samlet set blev der reguleret 25% færre reder end i 2004, hvor den hidtil mest omfattende regulering fandt sted.