Skarver

Skarver

Status 2004.

Hver år følges udviklingen i bestanden af skarver i Danmark. Det gøres ved at tælle antallet af reder i samtlige kolonier i begyndelsen af ynglesæsonen. I 2004 optaltes 39.631 reder af skarv i 59 kolonier. Det er en fremgang på 6% i forhold til 2003, hvor der blev talt 37.497 reder. En stor del af fremgangen er sket i kolonier nær Kattegats kyster. Antallet i 2004 ligger meget tæt på gennemsnittet for 1994-2003, der var på 39.000 reder med udsving mellem 36.700 og 42.800 reder.
Regulering af skarvreder blev intensiveret i 2004. Der blev reguleret over 6.700 reder svarende til 17% af det samlede antal skarvreder i Danmark.