Skarv

Skarv

Midtvejsrapport.

En arbejdsgruppe nedsat af Miljøministeriet har netop udarbejdet en midtvejsevaluering af den danske skarvforvaltning. Alle parter er enige om status for forvaltningen og nogle anbefalinger til den fremtidige forvaltning.
Arbejdsgruppen blev nedsat i juni 2004, og har haft til formål at se på, hvordan den praktiske forvaltning af skarverne kan gøres mere målrettet indenfor den gældende forvaltningsplan. Det har resultatet i en række anbefalinger, hvor der f.eks. skal gøres en ekstra indsats for at skræmme skarver væk fra vandløb med laksebestande. Anbefalinger, som Skov- og Naturstyrelsen i samarbejde med de involverede foreninger nu arbejder videre med at gennemføre.
Arbejdsgruppen, som fremover skal mødes en gang om året, består af repræsentanter fra Dyrenes Beskyttelse, Danmarks Fiskeri-
forening, Danmarks Sportsfiskerforening, Dansk Ornitologisk Forening og Danmarks Jægerforbund. Desuden er gruppen bistået af sagkyndige fra Danmarks Fiskeriundersøgelser, Fiskeridirektoratet og Danmarks Miljøundersøgelser.