Skal ulven tilbage i Danmark?

Ulv

 

I morgen lørdag skal et borgertopmøde om biodiversitet, forholde sig til en række dilemmaer i den danske naturpolitik. Emnerne – som det om ulven - skal debatteres og sættes til afstemning.

Ophedet debat.
Ved flere lejligheder har spørgsmålet om ulve været genstand for en ophedet debat, når det er rygtedes, at en enkelt ulv er taget på visit fra Tyskland til Sønderjylland.
Ulven var engang en del af den danske natur, og nogle mener, at den vil være en berigelse at få tilbage. Andre er stik imod. De mener, den er farlig eller ikke passer ind i den danske natur længere.På mødet i morgen skal et repræsentativt udsnit af befolkningen debattere og stemme om en række dilemmaer i den danske naturpolitik, og dermed give politikerne en pejling på befolkningens mening om Danmarks biodiversitet.

28 spørgsmål.
I løbet af mødet skal deltagerne igennem forskellige temaer om det åbne land, skov, hav og fjorde og bynær natur og give svar på 28 spørgsmål, om hvordan de forholder sig til og prioriterer biologisk mangfoldighed.
De 200 deltagere har på forhånd modtaget et katalog med baggrundsviden om biodiversitet, så de er klar til at debattere spørgsmålene med hinanden.
Deltagerne er valgt blandt 10.000 tilfældigt udvalgte danskere, der i løbet af efteråret modtog en invitation. De er udvalgt, så de så vidt muligt afspejler Danmarks befolkningssammensætning med hensyn til alder, køn, beskæftigelse og bopæl. Det er derfor ikke en almindelig meningsmåling, da de deltagende borgere har mulighed for at sætte sig ind i og diskutere emnerne med andre borgere, før de stemmer.
Miljøminister Ida Auken deltager i topmødet.”Det er til naturens bedste at sikre inddragelse i forhold til vores kommende Naturplan Danmark. Den skal blive til i et samarbejde mellem alle interessenterne, og det gælder selvfølgelig også den danske befolkning generelt,” siger Ida Auken i den anledning.
Det er Teknologirådet, der har udviklet metoden og står for den praktiske del af borgertopmødet.

Hvad synes Du?
Borgertopmødet om Danmarks biodiversitet finder sted i Marienlyst Centeret i Odense, i morgen fra kl. 9.00 til 16.00, men det er som beskrevet forbeholdt de få.

Det synes vi her på redaktionen er synd og skam, og derfor vil vi gerne høre alles mening – så log Dig ind, og skriv hvad Du synes!

Skal vi have ulven tilbage til Danmark??