Skal du udsætte fasaner eller agerhøns?

Skal du udsætte fasaner eller agerhøns?

Inden 1. maj.

Anmeldelse til Naturstyrelsens lokale enheder skal ske inden 1. maj 2011 for udsætning af fasaner/agerhøns i 2011, oplyser Naturstyrelsen på sin hjemmeside, og henviser til www.naturstyrelsen.dk hvis man vil læse om biotopplanerne.
En biotopplan består af en række naturforbedrende tiltag, der skal medvirke til at forbedre vildtets levevilkår på ejendommen.
Ved udarbejdelse af biotopplaner, kan man vælge mellem 23 forskellige tiltag, der giver forskellige point. Når man har udført naturforbedringer, som tilsammen runder 100 point, må der udsættes syv fasaner eller agerhøns per hektar.

Anmeldelse.

Ved anmeldelse af en biotopplan til Naturstyrelsens lokale enhed, skal følgende dokumenter indsendes:
• Anmeldelsesskema

• Pointskema

• Et kort (maks 1:10.000) over biotopplanejendommen, med en angivelse og beskrivelse af, hvilke tiltag der gennemføres, og hvor på ejendommen det sker. Man kan vælge at lave beskrivelsen enten i selve kortet eller på et særskilt stykke papir. Det skal fremgå af beskrivelsen hvornår de enkelte tiltag er/vil blive gennemført, og om der er variationer i tiltaget i forhold til tidligere år.
Brug linket ovenfor, så finder du også et eksempel på, hvordan en biotopplananmeldelse kan se ud. Ligesom det er vejen til anmeldelsesskemaet og pointskemaet.

Endnu et skema.

Der er endvidere som noget nyt lavet et særskilt skema til indberetning af udsætninger af mere end 1 fasan/agerhøne pr. ha, på de ejendomme der ikke skal lave biotopplaner, fordi de enten ikke har landbrugsmæssige arealer eller er blandingsejendomme med mindre end 22 ha landbrugsmæssige arealer. Indberetningskravet er nærmere beskrevet i vejledningen om udarbejdelse af biotopplaner og udsætning af fasaner og agerhøns, som ligger på hjemmesiden.