Skærpet kontrol med fasaner

Pressemeddelelse fra Fødevarestyrelsen, Publiceret: 20. december 2016

​To ud af tre kontrollerede modtagere kunne ikke i tilstrækkelig grad gøre rede for, hvor deres fasaner skulle hen. Det viser opgørelsen efter en række landsdækkende kontroller, som Fødevarestyrelsen gennemførte i sommeren 2016.
-  Især i øjeblikket, hvor vi jo i store dele af Europa slås med fugleinfluenza, er det ekstra vigtigt, at vi har styr på, hvor fasaner og andet indført fjervildt kommer fra, og hvor det ender. Ellers kan det i sidste ende forlænge den tid, det tager at komme af med fugleinfluenzaen her i landet, siger chef for Fødevarestyrelsens veterinærrejsehold, Flemming Kure Marker.

Kontrollørerne fra Fødevarestyrelsens veterinærrejsehold oplevede i flere tilfælde, at der var fejl i de dokumenter, der ledsager fuglene undervejs fra afsenderlandet.
Det blev for eksempel ved flere kontroller afsløret, at fasaner, der er indført med henblik på udsætning i naturen, ikke er udsat på det sted, der fremgår af veterinærdokumenterne. I nogle af de tilfælde blev fasaner, der indføres med henblik på opdræt og videresalg, i stedet indsat i en fjervildtbesætning, der ikke var registreret hos Fødevarestyrelsen, og som dermed heller ikke har været underlagt den nationale overvågning for bl.a. fugleinfluenza.

Fødevarestyrelsen vil følge op på kontrollen med styrket samarbejde med myndighederne i nabolandene, yderligere information til jægerne og med flere lignende kontroller i årene fremover. 

Fakta

  • Fødevarestyrelsens veterinærrejsehold gennemførte fra juni til september 22 kontroller i forbindelse med kampagnen om ulovlig indførsel af fjervildt i hele landet.
  • I 14 ud af de 22 kontroller har Fødevarestyrelsen sanktioneret for overtrædelse af reglerne vedrørende indførsel, omsætning og udsætning af fjervildt.
  • I alt er der konstateret 30 overtrædelser af reglerne, og af disse er de 25 sanktioneret med en indskærpelse, 1 overtrædelse er sanktioneret med et forbud, og 4 overtrædelser vedrørende transport af fasaner er sanktioneret med en politianmeldelse.
Afsender land Fasaner Heraf daggamle fasaner Agerhøns Ænder
Frankrig 224 436 224 436 1530 0
Polen 91 020 8000 450 0
Sverige 56 235 0 0 0
Ungarn 3200 0 0 0
I alt. 374 891 232 436 1980 0
         

Tabel: Indført fjervildt til Danmark i 2016.

Læs rapporten om kontrollen på Fødevarestyrelsens hjemmeside​