Sigtekikkert

Sigtekikkert

Gennemskåret og hel Zeiss-kikkert 1,5 – 6 x 42.

Forskellige hensyn.

”En fornuftig sigtekikkert til dansk jagt er en 1,5 – 6 x 42.” Ordene kommer fra Leif Borkland, der er optiker og har arbejdet med Zeiss-kikkerter i mere end 25 år. ”Hvis man skal jage i udlandet før og efter solnedgang, har man brug for en kikkert der er mere lysstærk. Når man sidder på post i en hochstand for eksempel kan man vælge en kikkert med kraftigere forstørrelse, hvis man pürscher og skal skyde stående skal forstørrelsen ikke være så kraftig.
Er man ung og stærk kan kikkerten godt være stor og tung, når man bliver ældre betyder vægten også noget.”

Tallene.

Enhver kikkert er beskrevet ved en talrække. Det eller de første tal beskriver hvor meget kikkerten forstørrer. Står der 1,5 – 6 betyder det at forstørrelsen er variabel mellem 1,5 gange op til 6 gange forstørrelse. Det sidste tal beskriver hvor stor den forreste linse er i millimeter. Den forreste linse kaldes også for objektivet og jo større linsen er jo mere lys lukker den også ind.

Dæmringstallet

Mange sælgere fremhæver med begejstring denne eller hin kikkerts dæmringstal; en numerisk værdi der har høj akademisk valør, og som i praksis kun dækker et tidsrum lige omkring skumringen – på vores breddegrader 15 minutter morgen og 15 minutter aften.
Dæmringstallet udregner man ved, at gange forstørrelsen med objektivets diameter: 6 x 42 = 252 og udlede kvadratroden heraf = 15,9. Så langt så godt.
For at omtætte denne værdi til noget brugbart, så ganger man det med 10 = 159. Det betyder så, at man i skumringen, lige når solen er under horisonten og nogle minutter frem, med denne kikkert vil kunne skelne detaljerne på et objekt der er 159 meter væk.
En kikkert med specifikationerne 12 x 56 har et dæmringstal på 25,9. Med andre ord kan man med denne kikkert skelne de samme detaljer helt ude på en afstand af 259 meter.
”Dæmringstallet siger ikke noget om kikkertens kvalitet i øvrigt, og har kun betydning i dæmringen - skumringen,” understreger den erfarne optikker. ”Objektivets diameter, linsernes kvalitet og coatningen er mere interessante, og har stor betydning for kikkertens formåen,” fortsætter Leif Borgland.

Udtrædelsespupillen

I den optiske verden taler man om udtrædelsespupillen. Det er et udtryk for hvor stort et billede kikkerten danner, og dermed en værdi for, om det er muligt at udnytte kikkerten i dæmringen og i mørke.
I dagslys er øjets pupilåbning 2 – 3 mm. Den er 3 – 5 mm ved dæmringslys og 5 – 7 mm i mørke.
Udtrædelsespupillen udregnes ved at dividere objektivdiameteren med forstørrelsen.
Her følger to eksempler, først kikkerten fra side 1; 1½ - 6x42:
42:1½ = 28 mm
42:4 = 10,5 mm
42:6 = 7 mm
Her kan kikkerten levere lys nok til at arbejde i mørke ved fuld forstørrelse.

En større kikkert; 3-12x56:
56:3 = 18,6 mm
56:8 = 7 mm
56:10 = 5,6 mm
56:12 = 4,7 mm
I dette tilfælde får man næppe fuldt udbytte af kikkerten om natten og med fuld forstørrelse – udtrædelsespupillen er for lille.

Kvalitet koster

En sigtekikkert er et kompliceret optisk instrument, der består af 6 – 8 eller 10 forskellige linser. De skal være perfekt afpasset til hinanden for at virke optimalt, og jo mere umage producenter har gjort sig jo bedre er kikkerten – prisen er naturligvis derefter.
Coatningen er en opfindelse fra før den sidste verdenskrig, og når den er perfekt, reducerer den lystabet. Det er nemlig sådan, at der går 4% af lyset tabt hver gang det går fra luft ind i glas og hver gang det går fra glas ud i luft. Uden coatning ville der være et lystab i en almindelig sigtekikkert på mellem 40 og 50%
Coatningen reducerer lystabet fra 4 til ¼%, så en god kikkert leverer omkring 92% af det lys der lukkes ind i den.